Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.0.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
14.10.2019 21:29

Psykologian aineopinnot, 35 op, lv. 2018-2019, Alkio-opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/psykologia
Alkaa - päättyy: 8.8.18 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.18 - 31.7.20
Laajuus: 35.0 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.
Opintojaksojen suorittaminen lukuvuoden 2018-2019 suoritustavoilla on mahdollista 31.7.2019 saakka. Huomaathan, että sinun tulee siirtyä noudattamaan 2019-2020 suoritustapoja 1.8.2019 alkaen. 

Sisältö:

Psykologian aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa hankittuja perustietoja psykologian keskeisiltä tutkimusalueilta. Opinnoissa tarkastelet omista elämänympäristöistä nousevia kysymyksiä tieteellisen tiedon ja käsitteiden avulla.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.


Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Kaikille pakolliset opintojaksot (yhteensä 25 op):

Vapaavalintaiset opintojaksot, joista tehdään 10 op:

Opiskelija voi opiskella kaikille pakolliset ja vapaavalintaiset opintojaksot haluamassaan järjestyksessä.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita oikeaksi todistettu todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista oppiaineen opintosihteerille heti ilmoittautumisen jälkeen. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Opiskelumuodot vaihtelevat opintojaksoittain. Opintojaksojen peruslähteistä osa on verkkomateriaalia (e-kirjoja, e-artikkeleita, luentotallenteita).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali- Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:
  • Opintosihteeri Pauliina Tarvainen, puh. 040 805 4433, pauliina.tarvainen@jyu.fi
  • Koulutuspäällikkö Katja Lehtonen, puh. 050 428 5317, katja.r.lehtonen@jyu.fi
Avainsanat:

psykologia, psykologian aineopinnot

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit