Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 09:56

LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, 1 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 15.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.18 - 31.7.19
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 103
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

- Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa)
- Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
- Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät
 

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
- erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
- ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Luento- ja demotallenteet, itsenäinen työskentely ja luentotehtävän tekeminen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

 

Kirjallisuus:
  • Opintomateriaalina Johdatus liikunta ja terveystieteisiin opintojakson luentotallenteet. Luennoissa käsitellään liikunta- ja terveystieteiden moniteiteistä luonnetta sekä liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia ja tutkimustapoja.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.