Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 10:28

LPEY1001 Liikuntapedagogiikan perusteet, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Henna Haapala (henna.l.haapala@jyu.fi)
Hanna-Mari Toivonen (hanna-mari.h-m.toivonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 71
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Liikunta koulussa, seurassa ja muissa kasvatusinstituutioissa
Liikuntakasvatuksen eettiset kysymykset
Erilaisuuden kohtaaminen ja tasa-arvo
Liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus
Liikunnan ja urheilun kehittämishaasteet muuttuvassa yhteiskunnassa

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää liikuntapedagogiikan ja erityisliikunnan peruskäsitteet ja teoriat
- osaa eritellä liikunnan ja urheilun arvolähtökohtia
- tietää, kuinka liikuntakasvatusta toteutetaan eri-ikäisillä ja erilaisen toimintakyvyn omaavilla väestöryhmillä
- ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen hyvinvoinnin kannalta
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Luentotehtävien suorittaminen hyväksytysti, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 100 %.
Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:

 

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Aikataulu:

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, ss. 12–20, 41–65, 114–126 ( 44 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Luentotehtävien suorittaminen hyväksytysti, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 100 %.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.