Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 14:52

TILP350 SPSS-kurssi, 2 op, lv. 2018-2019, Etelä-Pohjanmaan opisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/matematiikka-ja-tilastotiede
Alkaa - päättyy: 8.8.18 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 8.8.18 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.18 - 31.7.19
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tilastotiede (avoin yo) (AVOTIL)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Pohjanmaan opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:Ohjelman rakenne. Aineistotaulukon muodostaminen ja muokkaaminen. Havaintoyksikköjen ryhmittely, osajoukon poimiminen. Havaintoaineistojen yhdistely. Tilastomenetelmien peruskurssin sisältämiä tunnuslukuja, testejä ja analyysejä. Kuvioiden ja taulukoiden muokkaaminen. Yhteydet muihin sovelluksiin. Kurssilla tulosten tulkinta ei ole pääosassa, vaan ohjelmaan tutustuminen. Tulosten tulkintaan perehdytään (SPSS-kurssilla käytyjen testien osalta) tilastotieteen perusopintokursseilla.
Osaamistavoitteet:Ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
* osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston
*osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla
*osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
*osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan
Esitiedot:Tilastotieteen perusasiat. Esimerkiksi kurssit TILP2500 Data ja mittaaminen ja TILP2600 Datasta malliksi kurssit tai TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi.
Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Verkkokurssin opiskeluun tarvitset SPSS-ohjelmiston, jonka voit ostaa yliopiston verkkokaupasta
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Kurssin saa hyväksytysti suoritettua, kun kaikki vastaukset testissä ovat oikein.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.