Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 03:14

MATP211 Calculus 1, 4 op, kevät 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.3.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/matematiikka-ja-tilastotiede
Alkaa - päättyy: 1.1.19 - 30.6.19
Ilmoittautumisaika: 1.12.18 klo 0:00 - 31.3.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.19 - 30.6.19
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Matematiikka (avoin yo) (AVOMAT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla käsitellään yhden muuttujan reaalifunktion differentiaalilaskentaa, aiheina raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Tutustutaan alkeisfunktioista polynomeihin, rationaalifunktioihin ja trigonometrisiin funktioihin sekä niiden ominaisuuksiin. Lisäksi ratkotaan yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä hahmotellaan joukkoja reaaliakselilla ja tasossa.

Opintojakson sisältö vastaa kirjan R. Adams, Calculus (8.painos) lukuja P, 1 ja 2 sekä osaa luvusta 4.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
- osaa käsitellä polynomeista, rationaalifunktioista ja trigonometrisistä funktioista koostuvia lausekkeita
- osaa käsitellä paloittain määriteltyjä funktioita
- tuntee funktion käsitteen ja siihen liittyvät merkinnät sekä käsitteet määrittelyjoukko, maalijoukko ja arvojoukko
- osaa selvittää raja-arvon annetun funktion lausekkeesta tai perustella, miksi raja-arvoa ei ole
- ymmärtää raja-arvon geometrisen tulkinnan funktion kuvaajan avulla
- osaa selvittää annetun funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden
- osaa määrittää derivaatan käyttäen erotusosamäärää tai derivointisääntöjä
- osaa käyttää väliarvolauseita
- osaa selvittää funktion ääriarvot derivaatan avulla
- ymmärtää derivaatan geometrisen tulkinnan tangentin kulmakertoimena
- tuntee korkeamman kertaluvun derivaattojen käsitteen
- osaa ratkaista em. alkeisfunktioiden avulla muodostettuja yhtälöitä analyyttisesti, graafisesti ja numeerisesti sekä ymmärtää näiden ratkaisutapojen eron
- osaa hahmotella yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujoukkoja reaaliakselilla ja tasossa
- osaa laskea tasokäyrän tangentin kulmakertoimen implisiittisen derivoinnin avulla.
Esitiedot:Lukion matematiikan pitkä oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut

Suoritustavat:

Etäopiskelu ja tentti.

Opiskelu toteutetaan ajalla 7.1. - 14.4.2019 Moodle-oppimisympäristössä verkossa. Moodlesta löytyy opintojakson materiaalit, harjoitustehtävät vastauksineen sekä luentovideot. Moodlen työtila avautuu 7.1.2019. Opiskelija tekee harjoitustehtäviä ajastetusti Moodlessa. Opiskeltavia osioita on 7 ja kaikki tehtävät ovat heti näkyvissä opiskelijoille. Harjoitustehtävien palautusten määräajat ovat: 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3. ja 14.4.2019. Kunkin harjoitustehtävien palautuksen määräajan jälkeen Moodlessa julkaistaan osion tehtävien vastaukset. Opiskelun ohjauksesta vastaa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yliopistonopettaja Anni Laitinen.

Opintojakso suoritetaan lopputentillä. Hyväksytysti suoritetuilla harjoitustehtävillä on mahdollista korottaa arvosanaa. Lopputentin voi tehdä seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 9.4., 14.5. ja 4.6.2019. Katso lv. 2018-2019 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Ohjausta reaaliaikaisesti Connect-verkkokokousjärjestelmän välityksellä:

  • Verkkokurssin alussa ensimmäinen AC -ohjaustapaaminen ke 9.1.2019 (perehdytys jakson opiskeluun).
  • Toinen AC -ohjaustapaaminen ke 3.4.2019 (kysy, opettaja vastaa).
  • HUOM! Muista ilmoittautua ohjauksiin. Ohjausten tarkat tiedot ja ilmoittautuminen tämän sivun alaosassa.

Lisäksi opiskelijoille on tarjolla matematiikan ja tilastotieteen laitoksella tukea tehtävien tekemiseen. Voit kysyä neuvoa mihin tahansa matemaattiseen ongelmaan liittyen.
Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija saa jakson opintotiedotteen. Opintotiedotteessa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin jakson suorittamiseen liittyen, kuten Moodle-linkki ja kurssiavain.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-0-321-78107-9Adams, Robert A. Calculus: A Complete Course, 8. painos, Pearson 2013.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään tentin maksimipistemäärästä vähintään 50%. Määräpäivämääriin mennessä palautetuilla harjoitustehtävillä voi kerätä hyvityspisteitä, jotka lisätään hyväksytyn tentin pistemäärään. Harjoitustehtävistä saatavat pisteet ja niiden vaikutus loppuarvosanaan ilmoitetaan erikseen Moodlessa tai opetuksen yhteydessä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus 9.1.2019 PERUTTU [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 150
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 6.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ke9.1.201917:00-17:30LaitinenAC-ohjaus PERUTTU!Tapahtuman tiedot
Ohjaus 3.4.2019 - Peruttu! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 150
ilm.aika: 1.12.2018 00:00 - 31.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14ke3.4.201917:00-17:30LaitinenPERUTTU!Tapahtuman tiedot