Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:24

KTKP010 Oppiminen ja ohjaus, 5 op, Keuruu, Kevät 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.3.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede
Alkaa - päättyy: 27.3.19 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 1.2.19 klo 0:00 - 27.3.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 27.3.19 - 31.7.19
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Keuruulla keväästä 2019 alkaen. Ilmoittaudu tähän toteutukseen, mikäli haluat ilmoittautua opintojakson Keuruulla järjestettävään opetukseen. Ohjevideo rekisteröitymiseen ja opintojaksolle ilmoittautumiseen.

Opintojakso on osa Kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Ensimmäinen tapaaminen järjestetään ke 10.4.2019 klo 18.00-20.30. Tapaamisessa sovitaan jatkotapaamiset. Opetus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Sisältö:
 • oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • formaali, nonformaali ja informaali oppiminen
 • erilaiset oppimis- ja kasvuympäristöt
 • yksilölliset erot oppimisessa, oppijatuntemus ja opetuksen eriyttäminen
 • oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiasi niistä tieteellisten käsitteiden avulla
 • eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
 • nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
 • tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
 • jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
 • käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä.
Ilmoittautuminen:
 • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson opintomaksun tai enintään 50 euroa.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Ryhmäsuoritus ja kirjallinen oppimistehtävä. Opintojakson suorittamisen tueksi järjestetään lähiryhmätapaamisia Keuruulla. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään ke 10.4.2019 klo 18.00-20.30. Tapaamisessa sovitaan jatkotapaamiset.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (Saatavilla e-kirjana) TAI Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Rauste-von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development, Language Diversity and Immigrant Education, Culture and Diversity, Behavioral Views of Learning, Cognitive Views of Learning ja The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla e-kirjana)
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla e-kirjana) TAI Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla e-kirjana)
Yhteystiedot:
Lisätiedot:

Opintojaksolle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse opintokirje opintojakson alkamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli opintojakso joudutaan perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, tiedotetaan myös siitä opiskelijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Arviointi:

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Moodlessa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Aloitusluento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.2.2019 00:00 - 27.3.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-15ke10.4.201918:00-20:30-Aloitustapaaminen Keuruulla. Tapaamisessa sovitaan jatkotapaamiset. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.Tapahtuman tiedot