Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2019 14:49

PEOP030 Perhe ja kasvatus, 5 op, JYAY/Diak yhteistyö, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/perheopinnot
Ilmoittautumisaika: 7.2.19 klo 0:00 - 31.5.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.4.19 - 31.7.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Perheopinnot (avoin yo) (AVOPEO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso on osa Moninaistuva koulu - opintoja (25-30 op). Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät ko. opinnot yhteistyössä. Ohjevideo rekisteröitymiseen ja opintojaksolle ilmoittautumiseen.

Sisältö:Opintojaksossa tarkastellaan vanhemmuutta äidin, isän, lapsen ja erilaisten yhteiskunnallisten kasvattajien näkökulmista. Kasvatustieteellisinä näkökulmina ovat vanhemmuus (äitiys ja isyys) sekä kasvatuksen haasteet. Lisäksi tarkastellaan perheen ja eri yhteistyötahojen kasvatusvuorovaikutusta. Erityispedagogiikan vaihtoehdossa keskitytään vanhemmuuden rakentumiseen ja tukemiseen silloin, kun perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Lisäksi tutustutaan perheiden kanssa tällöin tehtävään yhteistyöhön eri näkökulmista.
Osaamistavoitteet:Kasvatustieteen vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija tuntee vanhemmuutta ja kasvatusta koskevaa ajankohtaista tutkimusta ja keskeisiä teorioita. Hän pystyy tarkastelemaan vanhemmuutta sukupuolisensitiivisesti (äitiyden ja isyyden näkökulmista) sekä lapsen näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa kodin ja yhteiskunnan kasvatusyhteistyön edellytykset, haasteet ja kehittämismahdollisuudet.

Erityispedagogiikan vaihtoehdon valitseville:
Opiskelija osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsen kehitykseen liittyy huolenaiheita tai perheenjäsenellä on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski. Opiskelija ymmärtää perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä. Opiskelija tuntee perhelähtöisen yhteistyön tavoitteita, periaatteita, edellytyksiä ja käytäntöjä.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Suoritustapoina oppimistehtävä tai verkkokurssi kesällä 2019. Opintojaksolle järjestetään myös johdantoluento verkon välityksellä 16.5.2019 klo. 18.00 - 19.30, jos ilmoittautuneita on vähintään 10. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan johdantoluennolle, ilmoittaudu sivun alaosasta löytyvään Johdantoluento -opetusryhmään.

Oppimistehtävä. Oppimistehtävän voi palauttaa oppimateriaali-Koppaan milloin tahansa opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

TAI

Verkkokurssi kesällä 2019. Verkkokurssin näkökulma on kasvatustieteellinen. Verkkokurssi järjestetään mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 10 opiskelijaa.


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi Koppaan päivittyvät, kun opinto-oikeutesi alkaa 15.4.2019.

Kirjallisuus:

Kasvatustieteen oppimateriaali: (1,2, 4 ja 5 löytyvät verkosta, linkit oppimateriaali-Kopassa)

 1. Asiantuntijaluennot verkkotallenteena (4 luentoa)
 2. ​Berg, K. 2008. Äitiys kulttuurisina odotuksina. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D48.
 3. Eerola, P. & Mykkänen, J. (toim.) 2014. Isän kokemus. Helsinki: Gaudeamus. Myös e-kirjana.
 4. Kiiskilä, K., Tuomaala, S., Aunola, K., Lerkkanen, M-K & Kiuru, N. 2015. Vanhemmuustyylien ja koulunkäyntiin liittyvien ohjauskäytänteiden yhteydet lasten kouluun sitoutumiseen. Kasvatus 26, 349-363.
 5. Sevón, E., Malinen, K., Murtorinne-Lahtinen, M., Mykkänen, J., & Rönkä, A. 2016. Kumman vuoro? Kotityön ja vanhemmuuden jakamiselle annetut perustelut epätyypillisen työajan perheissä. Työelämän tutkimus 14, 295-310.

TAI

Erityispedagogiikan oppimateriaali:

Pakollinen lähde:

Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi – Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä: PS-kustannus. Myös e-kirjana.

Lisäksi kolme seuraavista: (löytyvät verkosta, linkit oppimateriaali-Kopassa)

 1. Björkman,P., Henttonen, P. & Kantojärvi, A. 2009. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Loppuraportti Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto. JA Kantojärvi, A. 2010. Ajattelen että mennään eteenpäin... Vanhemmat ja kokemukset tuesta – Enemmän otetta ja osallisuutta –projektiin liittyvän tutkimuksen tuloksia. Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto.
 2. Sume, H. 2008. Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 334.
 3. Tonttila, T. 2006. Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys. Helsinki: Helsingin yliopisto.
 4. Sandberg, E. 2016. ADHD perheessä: Opetus-, sosiaali- ja terveystoimen tukimuodot ja niiden koettu vaikutus. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 393.
 5. Uotinen, S. 2008. Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 351.
 6. Walden, A. 2006.  ”Muurinsärkijät”: tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 137.

Oppimistehtävissä ja verkkokursseilla käytetään em. oppimateriaalia ja muita soveltuvia lähteitä. Näistä lähteistä kerrotaan tarkemmin Oppimateriaali-Kopassa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta suoritusmuotoon liittyvät tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyissä esseevastauksissa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan asian sisällöllistä ymmärrystä kirjallisuuteen pohjautuen sekä vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Perheopintojen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Johdantoluento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Johdantoluento (peruttu) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 1.3.2019 00:00 - 9.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20to16.5.201918:00-19:30-Johdantoluento verkon välityksellä.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi (peruttu) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 1.3.2019 00:00 - 8.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21ma20.5.201900:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-25ke19.6.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot