Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:22

ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot, 5 op, EduFutura-opinnot, kesä 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Erityispedagogiikka (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.5.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 11.3.19 klo 0:00 - 5.5.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 21.4.19 - 31.7.19
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 2
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 3
Organisaatiot:Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

EduFutura-opintoihin sisältyvä kurssi, johon voivat ilmoittautua JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän eri oppilaitosten tutkinto-opiskelijat.

Sisältö:
  • erityiskasvatuksen toimintaympäristöt
  • tukijärjestelmät
  • yhteistyöverkosto
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla erilaisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä
  • jäsentää yhteistyöverkostoja
  • tunnistaa tukijärjestelmät ihmisen elämänkulun eri vaiheissa
  • löytää keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä
Ilmoittautuminen:
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
Suoritustavat:

Verkkotehtävä: verkkotehtävä suoritetaan itsenäisesti, omaan tahtiin verkkotehtävän aukioloaikana (1.5.-31.7.2018).

  • Kesän verkkotehtävä järjestetään Moodle-oppimisympäristössä. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Tarvitsemasi kurssiavain löytyy opintojakson Koppa-sivulta.

 

Kirjallisuus:

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja –opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Johdanto-luku s. 15–54 sekä vähintään 2 muuta lukua oppimistehtävän teemoihin liittyen. (E- kirja) 
2. Määttä, P. & Rantala, A. 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkaisemassa. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 
3. Vähintään kaksi erityispedagogiikan alan väitöskirjaa oppimistehtävän teemoihin liittyen. 
4. Finlex verkkosivut (http://www.finlex.fi)

Arviointi:

Arvosteluasteikko: 0-5

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään verkkotehtävän Moodle-työtilassa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 7 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkotehtävä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 5
ilm.aika: 11.3.2019 00:00 - 5.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17ti23.4.201900:00-00:00KokkoVerkkotehtävä alkaa.Tapahtuman tiedot
2-31ke31.7.201900:00-00:00KokkoVerkkotehtävä päättyy.Tapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Teemaseminaari 8.6.2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 5
ilm.aika: 11.3.2019 00:00 - 5.5.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-23la8.6.201910:00-16:00KokkoTeemaseminaari Jyväskylässä. Paikka: Ag C234 (Agora, Mattilanniemi 2)Tapahtuman tiedot