Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:57

KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä), 2 op, EduFutura-opinnot, kesä 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.4.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kemia
Alkaa - päättyy: 16.4.19 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 15.3.19 klo 0:00 - 22.4.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 16.4.19 - 31.7.19
Opettaja(t): Ari Kiviniemi (ari.m.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 3
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.

Osaamistavoitteet:-ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa
-tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena
-tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
-tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun
-tuntee vihreän kemian perusperiaatteet
-tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita
Esitiedot:Vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot. Kurssille osallistuminen ei edellytä muiden kemian perusopintokurssien tietoja.
Suoritustavat:

Opiskelu verkkoympäristössä (opiskelumateriaalit ja oppimistehtävät). Verkkokurssin voi suorittaa aikavälillä 13.5.2019 - 31.7.2019.


Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Kirjaudu Moodleen Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi.

Aikataulu:

Kurssialue Moodlessa aukeaa 13.5.2019. Tehtävien palautus viimeistään 15.7.2019 mennessä.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Verkkoympäristössä annettu kurssimateriaali.


 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan verkkoympäristössä suoritettujen tehtävien perusteella.

TAI

Kirjatentin arvosana perustuu tenttipisteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanarajat sekä kurssi- että kirjatenttiarvioinnille:
Hylätty (0): < 50 % kokonaispisteistä
Välttävä (1): ≥ 50 % kokonaispisteistä
Tyydyttävä (2): > 60 % kokonaispisteistä
Hyvä (3): > 70 % kokonaispisteistä
Kiitettävä (4): > 80 % kokonaispisteistä
Erinomainen (5): > 90 % kokonaispisteistä