Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 10:38

Englannin kielen perusopinnot, 28 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.1.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/englanninkieli/index.html
Alkaa - päättyy: 8.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 1.1.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Opettaja(t): -
Laajuus: 28.0 op
Ilmoittautuneita: 44
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Englannin kieli (avoin yo) (AVOEKI)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Joutsenon opisto, Jyväskylän kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Opinnoista ei voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Sisältö:

Englannin kieli oppiaineena tarkoittaa opetusta ja tutkimusta, jonka kohteena on englantilaisen kielialueen kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopistossa englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat nykyenglannin rakenteet ja käyttö, kielen oppiminen ja opettaminen sekä tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muodot ja merkitykset.

Opetussuunnitelma sisältää kaikille yhteisiä kielitieteellisiä opintoja, kielitaito- ja viestintäopintoja sekä opintokokonaisuuksia niiltä kielentutkimuksen alueilta, jotka ovat keskeisiä valitussa suuntautumisvaihtoehdossa. Perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot keskeisiltä alueilta, kehittää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • kaikille englannin kielen opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneille,
 • yliopistoon kielten pääaineopintoihin hakeville ja
 • luokanopettajille ja kielten opettajille, jotka haluavat lisäpätevyyttä työhönsä.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Viestintätaidot (7 op)

Kielitieto (12 op)

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (6 op)

Kirjallisuus (3 op)

Osaamistavoitteet:

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita
 • osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot
 • tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä ja osaa soveltaa diskurssin tutkimuksen työkaluja näiden analysointiin
 • tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky-yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun
 • tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua 
 • osaa soveltaa kirjallisuudentutkimuksen välineitä englanninkielisten kirjallisten tekstien analyysiin
 • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa erityiskysymyksiä ja lähestymistapoja
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit