Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 20:11

Museologian perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/museologia/
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 16:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 54
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Museologia (avoin yo) (AVOMSL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne suurimmaksi osaksi etäopiskellen.

Sisältö:

Jyväskylän yliopiston museologia on oppiaine, jossa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristönsä. Museologiassa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteina eivät ole pelkästään museot tai muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • on selvillä museologian ja heritologian tutkimustraditiosta sekä oppiaineen nykypäivän ajankohtaisista kysymyksistä,
 • tuntee museoiden roolin, merkityksen ja toimintatavat kulttuurisina instituutioina ja yhteiskunnallisina toimijoina,
 • tunnistaa museologian teoreettisia näkökulmia ja niiden käytännön sovellutuksia ja
 • osaa soveltaa opintojen antamia tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä.

Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (Valtioneuvoston asetus museoista 22.12.2005/1192 1 §).

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:
 • luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen tai suorittaminen kirjallisena tehtävänä (essee)
 • tallennusharjoituksen tekeminen itsenäisesti sovittuun museoon ja ko. museon ohjauksessa
 • museopedagogisen harjoituksen tekeminen itsenäisesti sovittuun museoon tai harjoituksen korvaava kirjallinen tehtävä, jossa analysoidaan virtuaalisia museonäyttelyitä ja käydään seuraamassa jokin museo-opastus tai aiemman pedagogisen osaamisen reflektoiva raportointi
 • vierailu yhteen omavalintaiseen museoon ja museoanalyysin kirjoittaminen
 • työharjoittelu itsenäisesti sovittavassa ammatillisesti hoidetussa museossa

Opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina työssäoppimisjaksoa ja tenttejä lukuunottamatta.

Tässä opintokokonaisuudessa on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

 

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

museologia

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit