Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:20

Liikuntapsykologian perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikuntapsykologia
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Hanna-Mari Toivonen (hanna-mari.h-m.toivonen@jyu.fi)
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 252
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikuntapsykologia (avoin yo) (AVOLPS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Huomaathan, että kahdella opintojaksolla (LPSP1003 ja LPSP300) on pakollista lähiopetusta Jyväskylässä tai Helsingissä.

Sisältö:

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikuntapsykologiassa toimitaan pääasiassa kolmella alueella. Ensinnäkin käsitellään asioita, jotka estävät tai toimivat edellytyksinä fyysisesti aktiiviselle elämäntavalle eli autetaan ihmisiä aloittamaan liikuntaharrastus ja ylläpitämään sitä. Liikuntapsykologiaan kuuluu myös urheilupsykologia, jossa pyritään auttamaan ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin. Kolmas liikuntapsykologian alue liittyy liikuntaan ja psyykkiseen hyvinvointiin. Merkittävä osa tutkimuksesta ja käytännön toiminnasta liittyy siten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, eli promotiivinen ja kasvatuksellinen näkökulma korostuu liikuntapsykologiassa.

Liikuntapsykologian opinnoissa perehdyt mm. psyykkiseen valmennukseen, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston liikuntapsykologian perusopinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Perusopinnot toteutetaan lukuvuoden 2018–2019 opetusohjelmassa seuraavilla opintojaksoilla. Tarkemmat tiedot opintojaksoista, niiden kirjallisuudesta, suoritustavoista ym. löytyvät linkkien kautta.  

 

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa liikuntapsykologisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tuntee urheilupsykologian ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen keskeiset teoriat, mekanismit ja tekniikat
 • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja liikuntatilanteissa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista liikuntapsykologian alalla
Esitiedot:

Ei vaadittavia esitietoja.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.
Suoritustavat:

Luentotallenteet, oppimistehtävät, tenttiminen ja lähiopetus paikan päällä joko Helsingissä tai Jyväskylässä (kahdessa opintojaksossa LPSP1003 ja LPSP300).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.  Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit