Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:35

Suomen kielen perusopinnot, 28 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 280.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 28.0 op
Ilmoittautuneita: 54
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Perehdytys syksy 2019, Helsinki pe 6.9 klo 16-17. 

Perehdytys kevät 2020, Jyväskylä pe 10.1. klo 16-17.

Sisältö:

Suomen kielen opinnot tarjoavat monipuolisen kuvan suomen kielestä ja kielen merkityksestä ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Opinnoissa tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, merkityksiin ja käyttötapoihin erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, teksteihin, kirjoittamiseen, lukemiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi opinnot tarjoavat näkemystä suomen kielen muutoksista, asemasta ja tulevaisuudesta monikulttuuristuvassa maailmassamme.

Opinnot kehittävät erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Niissä perehdytään sellaiseen teoreettiseen tietoon ja suomen kielen tuntemukseen, jonka avulla opiskelijat pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä sekä toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina. Opiskelu kehittää myös kirjoittamisen, lukemisen ja vuorovaikutuksen taitoja, tiedon hallinnan, soveltamisen ja uuden tiedon tuottamisen taitoja sekä kykyä analyyttiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Opiskelija saa myös tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Tutkinto-ohjelman perusopinnot (7 op)

Kielitieto ja kielen rakenne (10 op)

Tekstit ja tekstitaidot (9 op)

Kieli ja yhteiskunta (2 op)

Huom! Jos olet suorittanut jo S2-perusopinnot JY:n opetussuunnitelman mukaisesti, voit tehdä suomen kielen perusopinnoista vain S2-perusopintoihin sisältymättömiä jaksoja.

 

Osaamistavoitteet:

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia tekstejä
 • harjaantuu lukemaan ja kirjoittamaan opinnoissa tarvittavia tekstejä
 • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy niiden avulla analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä
 • hallitsee kielen- ja tekstinhuollon perusteet, osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina
 • ymmärtää suomen kielen ja sen tutkimuksen monimuotoisuuden ja merkityksen kielen oppimisen ja opettamisen kannalta.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
Suoritustavat:

Opiskelutapoja ovat lähiopetus, verkkoluennot, verkkokurssit, oppimistehtävät ja tentit. Joitakin jaksoja voi suorittaa täysin etäopiskellen. Opiskelun voi aloittaa koko lukuvuoden ajan.

Lähiopetuksen aikataulu jäsentää opetuksen etenemistä. Opintoja aloitettaessa kannattaa huomioida opetusaikataulut niissä opintojaksoissa, joissa on pakollista lähiopetusta. Lähiopetukset ovat tarjolla keskimäärin kerran lukuvuodessa sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Lähiopetus järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja voi opiskella oman aikataulun mukaisesti. Joissakin jaksoissa on kuitenkin erikseen määriteltyjä tehtävien palautuspäiviä, jotka on hyvä ottaa huomioon oman opiskelun suunnittelussa. Suomen kielen perusopinnot suositellaan aloitettavan itsenäisesti opiskeltavalla opintojaksolla KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op). Muiden jaksojen opiskelujärjestys on vapaa, mutta jakson KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (5 op) suoritusta suositellaan opintojen loppuun. SKIP3035 Kielen- ja tekstinhuolto (4 op) -jakso suoritetaan jakson SKIP301 Tekstianalyysi (2 op) jälkeen.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:suomi, suomen kieli

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit