Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:42

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot, 29 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 290.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomenkieli
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 29.0 op
Ilmoittautuneita: 51
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Perehdytys syksy 2019, Helsinki pe 6.9. klo 16-17 ja kevät 2020 Jyväskylä pe 10.1. klo 16-17.

 

 

Sisältö:

Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet

Erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnot on tarkoitettu niille henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. Opinnot soveltuvat esimerkiksi lastentarhanopettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, vieraiden kielten opettajille sekä ylipäätään kaikille opettajille, joilla on luokassaan maahanmuuttajaoppilaita. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille sekä muille suomen kielen perusopinnot suorittaneille suositellaan suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoja.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintojen toteutettava laajuus on 29 opintopistettä. Edeltäviä suomen kielen opintoja ei vaadita. Perusopintojen tavoitteena on tutustua monipuolisesti S2-alan keskeisiin alueisiin. Opinnoissa on kielentutkimukseen, suomen kielen rakenteeseen ja kieleen yhteiskunnallisena ilmiönä perehdyttäviä jaksoja sekä suuntautumisopintoja opettajuuteen. Nämä jaksot ovat yhteisiä suomen kielen perusopintojen kanssa. Lisäksi S2-perusopinnot tutustuttavat toisen kielen oppimisen teoreettisiin lähtökohtiin, ja opintojaksoissa päästään tutustumaan muun muassa oppijankieleen sekä S2-opetussuunnitelmiin ja -oppimateriaaleihin. Tavoitteena on suomen kielen rakenteen ja kielellisten piirteiden tuntemuksen sekä S2-näkökulman kehittyminen opintojen aikana.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot eivät anna oikeutta tai pätevyyttä suomen kielen aineopintojen suorittamiseen, mutta niiden jälkeen opiskelija voi halutessaan jatkaa suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen perusopintoja, sillä S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen perusopintojen ohella S2-perusopinnoista on mahdollista suorittaa erikoistumisjaksot.       

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.
 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Suomen kielen perusopintojen kanssa yhteiset opintojaksot

Tutkinto-ohjelman perusopinnot (7 op)

Kielitieto ja kielen rakenne (10 op)

Tekstit ja tekstitaidot (9 op)

Kieli ja yhteiskunta (2 op)

S2-perusopintojen muut jaksot

Oppijankieli ja oppimateriaalit (7 op)

Osaamistavoitteet:

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee S2-alan keskeisiä ulottuvuuksia ja käsitteitä
 • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy niiden avulla analysoimaan suomen kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä
 • osaa nähdä suomen kielen oppijan näkökulmasta
 • osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia akateemisia tekstejä
 • tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
 • tuntee suomen kielen ja suomi toisena ja vieraana kielenä -alan aseman monikielistyvässä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
Suoritustavat:

Opiskelutapoja ovat lähiopetus, oppimistehtävät, verkkokurssit, verkkotehtävät ja tentit; joitakin jaksoja voi suorittaa täysin etäopiskellen. Opiskelun voi aloittaa koko lukuvuoden ajan. Opinnot suositellaan aloitettavaksi opintojaksosta KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op). Muiden jaksojen opiskelujärjestys on vapaa, mutta jakso KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (5 op) kannattaa tehdä vasta opintojen lopuksi.

Lähiopetuksen aikataulu jäsentää opintojen etenemistä. Opintoja aloitettaessa kannattaa huomioida opetusaikataulut niissä opintojaksoissa, joissa on pakollista lähiopetusta. Lähiopetukset ovat tarjolla keskimäärin kerran lukuvuodessa sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Opintoihin ilmoittautuneet voivat osallistua vapaasti molemmilla paikkakunnilla toteutettavaan lähiopetukseen.Itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja voi opiskella oman aikataulun mukaisesti. Joissakin jaksoissa on kuitenkin erikseen määriteltyjä tehtävien palautuspäiviä, jotka on hyvä ottaa huomioon oman opiskelun suunnittelussa.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.  Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:suomi, suomen kieli, suomi toisena kielenä, suomi vieraana kielenä

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit