Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.4

Kirjaudu sisään järjestelmään!
6.12.2022 22:20

Viestinnän ja median perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/viestinta-ja-media
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 103
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

HUOM! Maaliskuussa 2020 opintojaksojen suoritustapoihin on tullut muutoksia. Löydät päivitetyt tiedot jaksokohtaisesti korpista ja oppimateriaali-kopasta.

Sisältö:

Viestinnän ja median perusopinnot antavat valmiuksia mm.

 • hahmottaa viestinnän ja median erilaisia ilmiöitä yhteiskunnassa
 • ymmärtää teknologiavälitteisen viestinnän merkityksen sekä sosiaalisen median aseman mediajärjestelmän osana ja muutostekijänä
 • kehittää viestinnällä vaikuttamisen sekä organisaatio- ja ryhmäviestinnän taitoja
 • tuntea viestinnän eettiset ja juridiset normit sekä
 • tarkastella kriittisesti julkisuutta ja mediaa.

Opinnoissa tarkastellaan työelämää viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Työelämän viestinnän erityisalueita ovat mm. vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä, tuloksellisen tiimityön lähtökohtien tunnistaminen ja työhyvinvointi.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • hahmottaa viestinnän ja median murrosten taustalla olevat keskeiset median ja teknologian kehityslinjat
 • tuntee digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
 • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Viestinnän ja median perusopintojen opiskelutapoina ovat lähiopetus, verkkomateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen, oppimistehtävien kirjoittaminen, tenttiminen ja ryhmätyöskentely. Opintojaksojen VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen ja VIEP1012 Työelämän viestintä suorittamisen edellytyksenä on osallistuminen lähiopetukseen joko Jyväskylässä tai Helsingissä tai reaaliaikaisesti Connect 8 -verkkokokousjärjestelmän välityksellä. Osallistuttaessa lähiopetukseen Connect 8 välityksellä on huomioitava, että opetus on vuorovaikutteista ja opiskelijalla tulee näin ollen olla käytössään usb-kuuloke-mikrofoni ja toimiva web-kamera. Opetusryhmät järjestetään, mikäli niihin on riittävästi ilmoittautuneita.

Opintoihin voi ilmoittautua ja opinnot aloittaa itselleen sopivana ajankohtana. Opinnot suositellaan aloittamaan VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen -opintojakson opiskelulla, mikäli se ajallisesti on mahdollista. VIEP1010 -opintojakson lähiopetus järjestetään sekä syksyllä että keväällä. Mikäli opintojen aloittaminen VIEP1010 -opintojaksolla ei ole ajallisesti mahdollista, voi opiskelun aloittaa myös VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen, VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset  ja VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit -opintojaksoilla. VIEP1012-jakson pohjaksi edellytetään VIEP1010-jakson suorittamista.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.  Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

viestintä, journalistiikka, media 

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit