Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 20:09

Kemian perusopinnot, 25 op, lv. 2019-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 25.10.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 25.10.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Ari Kiviniemi (ari.m.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 25.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 18
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintokokonaisuuden perehdytystilaisuus järjestetään opintojakson KEMP111 ensimmäisellä lähiopetuskerralla 20.9.2019 klo 17:00-18.30 (Agora-rakennus, Mattilanniemi 2) Jyväskylässä. Perehdytystilaisuudessa esitellään kemian perusopintokokonaisuuden opetus- ja opiskelutavat ja etäopiskelijoille ohjeistus. Tervetuloa!

Mikäli haluat suorittaa koko kemian perusopintokokonaisuuden lv 2019 - 2020 aikana, ilmoittaudu ensin opintokokonaisuuteen ja vasta sen jälkeen kokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille.

Sisältö:

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Kemia on tieteenala, jossa selvitetään aineiden rakenteita ja ominaisuuksia kokeellisesti ja teoreettisesti. Kemistin koulutuksessa opitaan ymmärtämään molekyylien maailmaa sekä tutkimaan ja kehittämään sitä ihmisen hyvinvoinnin ja elinympäristön parantamiseksi.

Arkielämämme tuotteiden, kuten pesuaineiden, kosmetiikan ja terveydenhoitotuotteiden, valmistamisessa hyödynnetään kemian osaamista. Myös uudet teknologiset ratkaisut ja materiaalit sekä energiaratkaisut vaativat kemian osaamista. Kemia on keskeisessä asemassa kun mietitään esim. korkeampaa jalostusastetta, kiertotaloutta ja resurssiviisautta.

Kemian opinnot soveltuvat erinomaisesti täydennyskoulutukseksi laboranteille, sairaanhoitajille tai ympäristöalalla toimiville. Opettajille kemian perusopinnot tuovat lisäosaaamista ja aineopintojen kanssa myös muodollisen lisäpätevyyden kemian aineenopettajaksi biologian tai matematiikan ja fysiikan opettajille. Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä myös valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden ja teknisten tieteiden, lääketieteen, ravitsemustieteen ja farmasian opintoihin. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. 

Perusopinnoissa käytetään suomenkielistä luentomateriaalia englanninkielisten oppikirjojen lisänä ja tukena.
Opintojen itsenäinen etäopiskelu on mahdollista kirjallisuuden ja luentomateriaalin avulla viikkotehtäviä tehden. Opiskelu sujuu parhaiten lähiopetuksen aikataulua noudattaen. Tällöin voit palauttaa jakson viikkotehtävät opettajalle postitse viikoittain opettajan antaman aikataulun mukaan ja saada tenttiin lisäpisteitä tekemistäsi tehtävistä. Suoritus on aina tentillä.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Osaamistavoitteet:

Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa keskustella modernista kemiasta tieteenä, sen sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja palauttaa mieleen keskeiset kemian peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijan ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja hän pystyy käyttämään ja soveltamaan kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemusta.

Tarkemmin määriteltynä, perusopintojen jälkeen opiskelija:
• tunnistaa tärkeimmät kemian käsitteet ja kemialliset mallit ja osaa laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöt
• osaa analysoida, luokitella ja verrata alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella
• osaa esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteet
• osaa kuvata sidosteorioiden perusteet
• tunnistaa tavallisimmat yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot ja osaa arvioida niiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
• muistaa yhdisteiden nimeämisen perusteet
• hallitsee tavallisimpien alkuaineiden ja niiden perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamisen
• osaa kuvata ja keskustella reaktiokinetiikkaan, tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan liittyvistä perusasioista ja laskea niihin liittyviä laskuja

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Opetusmuodot:

Monimuoto-opinnot, joihin sisältyy vapaaehtoista lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Opinnot on mahdollista suorittaa myös etäopiskellen, mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja luonnontieteissä. Muussa tapauksessa lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

kemia, orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia

Arviointi:

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit