Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 20:37

JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi, 2 op, EduFutura-opinnot, kesä 2019 [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.4.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 24.3.19 klo 8:00 - 22.4.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 22.4.19 - 31.7.19
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 5
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Taloustieteiden yhteiset opinnot (avoin yo) (AVOTTK)
Ajankohtaista:

EduFutura-opintoihin sisältyvä kurssi, johon voivat ilmoittautua JAMKin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiaan kuuluvien oppilaitosten opiskelijat.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina oman aikataulun mukaisesti. Jakso on avoinna 1.5.–31.7.2019.

Sisältö:

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

 • Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
 • Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
 • Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
 • Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
 • Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
 • tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
 • osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • ymmärtää mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
 • ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
 • ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
 • osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun
Suoritustavat:

Verkkokurssi, johon sisältyy itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja/tai luentoja. Verkkokurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä 1.5.–31.7.2019. Kahden opintopisteen laajuisen kurssin  arvioitu työaika on noin 2 x 27 h = 54 h. Todellinen työmäärä vaihtelee riippuen omista akateemisista opiskelutaidoista ja aiheen tuntemuksesta. Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin.

Verkkokurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisestasi. Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse opetusryhmän aloituspäivänä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Opintosihteeri Karolina Aaltonen, puh. +358 40 846 4820, karolina.m.aaltonen@jyu.fi

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.