Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 11:39

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/aikuiskasvatus
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 166
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
 • Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.
 • Tule kuuntelemaan ja kyselemään aikuiskasvatustieteen perusopintojen opiskelusta to 5.9.2019 klo 17.30-19.00 verkkovälitteisessä perehdytystilaisuudessa.Tarkemmat tiedot ja linkki perehdytystilaisuuteen löytyvät täältä.
Sisältö:

Kaipaatko valmiuksia aikuisten opetus-, ohjaus- ja koulutustehtäviin? Haluatko kehittyä koulutuksen suunnittelijana? Oletko kiinnostunut työssä oppimisesta tai henkilöstön kehittämisestä esim. mentoroinnin avulla? Haluatko tarkastella ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä aikuiskasvatustieteellisen tiedon valossa? Näihin teemoihin pääset tutustumaan aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, joissa tarkastellaan aikuisuutta ja aikuista oppijaa yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä. Aikuiskasvatustieteen teemoja voit tarkastella suhteessa omaan työhösi ja halutessasi kehittää työtäsi/organisaatiotasi perusopintoihin sisältyvän projektitehtävän muodossa.

Aikuiskasvatustieteen opiskelu sopii kaikille niille, jotka

 • ovat kiinnostuneita aikuisen oppimisen erityispiirteistä ja jatkuvasta kehittymisestä ihmisenä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä
 • haluavat kehittää omaa asiantuntijuuttaan aikuiskoulutuksen kysymyksissä
 • ovat kiinnostuneita aikuiskasvatustieteestä tieteenalana
 • haluavat saada valmiuksia toimia ohjaus-, kouluttaja- tai opetustehtävissä tai suunnittelevat pätevöitymistä näihin tehtäviin
 • haluavat perehtyä työssä tapahtuvaan oppimiseen ja sen ohjaamiseen
 • haluavat ymmärtää työpaikkansa ja työyhteisönsä tapahtumia ja muutosta sekä arvioida niitä kriittisesti.

Aikuiskasvatustieteen opiskelua voi siis suositella esim. koulutussuunnittelijoille, organisaatioiden henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtävissä toimiville, opettajille ja kouluttajille, aikuisten harrastus- tai kansalaistoiminnan ohjaajille, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimiville, esimiehille jne.

Opintojen toteutus on suunniteltu siten, että ne voi aloittaa ja suorittaa omaan tahtiin etäopiskellen. Opinnot suositellaan aloitettavaksi opintojaksosta AIKP1001, mutta muuten jaksot voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Vähintään hyvin tiedoin (yleisarvosana 3) suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoihin.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

sekä toinen seuraavista:

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa aikuiskasvatustieteeseen liittyviä pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
 • osaa jäsentää aikuiskasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
 • pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai organisaation kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät, verkkokurssit, tentit ja ryhmäsuoritukset. Tarkemmat tiedot kunkin opintojakson alla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

aikuiskasvatustiede, aikuiskasvatus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit