Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 21:58

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä, 25 op, lv. 2019-2020, Alkio-opisto [kotisivu]

Bio- ja ympäristötiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.10.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/biotieteet
Alkaa - päättyy: 8.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 1.10.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Opettaja(t): -
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksesta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa, monimuotoinen elämä, 25 op, perehdytään luonnontieteelliseen ajattelutapaan ja elämän yleisiin edellytyksiin maapallolla. Luonnon monimuotoisuutta, rakenteita ja toimintaa tarkastellaan solutasolta yksilöiden, populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien kautta aina globaaliin mittakaavaan asti. Keskeinen lähtökohta ilmiöiden kuvaukselle ja selittämiselle on evoluutioteoria, jota tarkastellaan solutasolta alkaen. Kokonaisuuden opintojaksoilla tarkastellaan kriittisesti myös ihmisen aiheuttamia ympäristöongelmia sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta eri näkökulmista. Lisäksi pohditaan keinoja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 

Osaamistavoitteet:

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää millä tavoilla saatuun tietoon moderni käsityksemme luonnon ja elämän ilmiöistä perustuvat ja millaista bio- ja ympäristötieteiden alan tutkimustieto on. Opiskelija osaa kertoa miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat tärkeimpien biomolekyylien rakenteet ja tehtävät sekä solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet. Hän ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen eri mittakaavoissa ja erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa myös nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertoja. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu sekä kuvailla eliöryhmien evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän osaa kuvata eliöiden välisiä vuorovaikutuksia ja keskeisiä ekologisia ilmiöitä kuten energian virtausta ja aineiden kiertoja. Hän myös ymmärtää, miten ihminen vaikuttaa ympäristöön sekä miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

 

Esitiedot:

Ei vaadittuja edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Opetusmuodot:

Luentoja, ryhmätyöskentelyä, laboratoriotöitä ja itsenäistä opiskelua.

Avainsanat:

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, biologia

Arviointi:

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit