Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 20:13

Kemian perusopinnot, 25 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.1.20 klo 10:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 8.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 18.1.20 klo 10:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Ari Kiviniemi (ari.m.kiviniemi@jyu.fi)
Laajuus: 25.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksestasi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Kemia on tieteenala, jossa selvitetään aineiden rakenteita ja ominaisuuksia kokeellisesti ja teoreettisesti. Kemistin koulutuksessa opitaan ymmärtämään molekyylien maailmaa sekä tutkimaan ja kehittämään sitä ihmisen hyvinvoinnin ja elinympäristön parantamiseksi.

Arkielämämme tuotteiden, kuten pesuaineiden, kosmetiikan ja terveydenhoitotuotteiden, valmistamisessa hyödynnetään kemian osaamista. Myös uudet teknologiset ratkaisut ja materiaalit sekä energiaratkaisut vaativat kemian osaamista. Kemia on keskeisessä asemassa kun mietitään esim. korkeampaa jalostusastetta, kiertotaloutta ja resurssiviisautta.

Kemian opinnot soveltuvat erinomaisesti täydennyskoulutukseksi laboranteille, sairaanhoitajille tai ympäristöalalla toimiville. Opettajille kemian perusopinnot tuovat lisäosaaamista ja aineopintojen kanssa myös muodollisen lisäpätevyyden kemian aineenopettajaksi biologian tai matematiikan ja fysiikan opettajille. Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä myös valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden ja teknisten tieteiden, lääketieteen, ravitsemustieteen ja farmasian opintoihin. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. 
 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Osaamistavoitteet:

Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa keskustella modernista kemiasta tieteenä, sen sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja palauttaa mieleen keskeiset kemian peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijan ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja hän pystyy käyttämään ja soveltamaan kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemusta.

Tarkemmin määriteltynä, perusopintojen jälkeen opiskelija:
• tunnistaa tärkeimmät kemian käsitteet ja kemialliset mallit ja osaa laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöt
• osaa analysoida, luokitella ja verrata alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella
• osaa esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteet
• osaa kuvata sidosteorioiden perusteet
• tunnistaa tavallisimmat yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot ja osaa arvioida niiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
• muistaa yhdisteiden nimeämisen perusteet
• hallitsee tavallisimpien alkuaineiden ja niiden perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamisen
• osaa kuvata ja keskustella reaktiokinetiikkaan, tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan liittyvistä perusasioista ja laskea niihin liittyviä laskuja

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

Saat ohjeet opintojen suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.

Avainsanat:

kemia, orgaaninen kemia, epäorgaaninen kemia

Arviointi:

Arvosteluasteikko 0-5.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit