Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 06:57

Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, 25 op, lv. 2019-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieto
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 25.0 op
Ilmoittautuneita: 167
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Perehdytys verkon välityksellä torstaina 19.9.2019 klo 18.30-19.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 18.25 alkaen osoitteeseen: https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet2 

Sisältö:

Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnoissa saat perustiedot erityisesti lasten ja nuorten terveydestä ja terveystottumuksista, -asenteista ja -tiedoista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Opinnoissa käyt läpi terveyden edistämiseen ja terveystiedon opetukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, tavoitteita, tehtäviä ja toimintamuotoja. Opintojen tavoitteena on, että omaksut perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulun terveyden edistämistyötä ja erityisesti terveystiedon opetusta. Opinnoissa sovellat teoriatietoa käytäntöön erilaisten tehtävien avulla. Lisäksi opinnot tukevat tiedonhankintataitojen sekä tieteellisen kirjoittamisen ja ajattelun taitojen oppimista. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa aineopintoihin.

Terveystiedon opinnot pätevöittävät terveystieto -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä terveystiedon perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.
 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

HUOM! Mikäli olet jo suorittanut LBIY1001 Ihmisen liikkumisen biologiset perusteet (4 op) tai vastaavat opinnot (laadi AHOT-hakemus), suoritetaan LBIY1001 -opintojakson sijasta opintojaksot:

Osaamistavoitteet:

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa käyttää terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
• osaa esitellä terveystieto-oppiaineelle ominaisia piirteitä
• osaa tarkastella kansanterveyden tilaa ja analysoida siihen vaikuttavia tekijöitä sekä eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
• tuntee terveystiedon opetussuunnitelmat sekä osaa asettaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita ja arvioida oppimista
• osaa tarkastella oppilaan lähtökohtien ja tarpeiden merkitystä oppimiselle ja opettamiselle
• osaa pohtia terveyteen/sairauteen liittyviä arvokysymyksiä yhteisöissä ja yhteiskunnassa
• tunnistaa terveystiedon opettamiseen, oppimiseen ja sisältöihin liittyviä arvojaan ja asenteitaan

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelumuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

terveystieto, terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit