Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 20:12

Liikunnan ja terveyden perusopinnot, 25 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Liikunta ja terveys (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 25 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 82
Organisaatiot:Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit suorittaa koko perusopintokokonaisuuden, tai yksittäisiä opintojaksoja.

Kokonaisuus on osa liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoa, joten sopii erinomaisesti tutkinto-opiskelijoiksi pyrkiville. Kokonaisuudessa on myös läsnäoloa vaativaa lähiopetusta, eli sitä ei voi suorittaa täysin etäopintoina.

Liikunnan ja terveyden perusopintojen opiskeluun yleisesti ja opiskelutekniikkaa koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä liikuntatieteellisten aineiden opettajaan Henna Haapalaan henna.l.haapala@jyu.fi 

 

Sisältö:

Liikunnan ja terveyden perusopinnot laajentavat ymmärrystä liikunnan ja terveyden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää työelämässä liikunnan ja terveyden edistämisessä. Opinnot ovat hyödyksi useilla eri aloilla, ne tukevat ja auttavat laajentamaan monen muun alan asiantuntijuutta. Liikunnan ja terveyden perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, joka sisältyy liikuntatieteiden tiedekunnan kandidaatin opintoihin.

Osaamistavoitteet:

Liikunnan ja terveyden perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata liikuntatieteiden peruskäsitteitä ja -teorioita
• osaa erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
• osaa kuvata liikkumisen kulttuurihistoriaa ja liikunnan yhteiskunnallisia kytköksiä
• tuntee ihmiskehon rakenteen ja toiminnan pääpiirteet sekä liikkumisen biologisia perusteita
• ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
• osaa eritellä liikunnan ja urheilun arvolähtökohtia
• ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta
• osaa määritellä liikunnan ja terveyden edistämisen periaatteita, tehtäviä ja sisältöalueita eri toimintaympäristöissä
• tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden ja siihen liittyviä osa-alueita

Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

liikunnan ja terveyden

liikunta ja terveys
 

Arviointi:

Arvosteluasteikko

  • 0-5

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit