Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 18:15

Terveystieteiden perusopinnot, 27 op, lv. 2019-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 270.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 27.0 op
Ilmoittautuneita: 64
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen. HUOM! Mikäli sinulla on amk- tai opistoasteen tutkinto ja tavoitteenasi on TtM-tutkinnon suorittaminen, tutustu haluamasi pääaineen täydentäviin opintoihin.

Perehdytys kevät 2020
Perusopintojen perehdytys verkon välityksellä torstaina to 23.1.2020 klo 17.00-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen: https://jyufi.zoom.us/j/2646594310

 

Sisältö:

Terveystieteiden perusopinnoissa on fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisältöjä. Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan terveyteen, toimintakykyyn ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisiä näkökulmia on liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja toimintakykyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa aineopintoihin.

Opinnot sopivat liikunta-, sosiaali- ja terveysalalle aikoville tai näillä työskenteleville sekä järjestötyössä toimiville tai muuten terveyden sisällöistä kiinnostuneille. Opintoja voi suositella sivuaineeksi esimerkiksi liikunnan, yhteiskuntatieteiden tai psykologian tutkintoihin tähtääville opiskelijoille.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytävät linkkien kautta.

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija...
• tuntee pääpiirteissään kehon rakenteen ja toiminnan sekä niissä tapahtuvat vanhenemismuutokset ja liikunnan fysiologiset vaikutukset
• osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
• osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
• osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
• osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
• osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-. yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
• osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
• osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelumuodot vaihtelevat opintojaksoittain. Opintojen aluksi laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:terveystieteet, terveyskasvatus, gerontologia, liikuntalääketiede
Arviointi:

Arvosteluasteikko

  • 0-5

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit