Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 18:46

Terveystieteiden aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 350.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Mari Laine (mari.k.laine@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 35.0 op
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ks. kohta ”Esitiedot”.

Sisältö:

Terveystieteiden aineopinnoissa on fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisältöjä. Terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan terveyteen, toimintakykyyn ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä eri ikä- ja väestöryhmissä. Keskeisiä näkökulmia on liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden yhteys terveyteen ja toimintakykyyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin. Terveystieteiden aineopinnoissa laajennetaan osaamista ja ymmärrystä  suunnittelu- ja  arviointitaidoissa sekä kuntoutusprosessin ja terveysviestinnän alalla. Lisäksi syvennetään tietoja terveyden biologisista perusteista, fyysisen aktiivisuuden, vanhenemisen ja toimintakyvyn yhteydestä sekä urheilijan terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Opinnot sopivat liikunta-, sosiaali- ja terveysalalle aikoville tai näillä työskenteleville sekä järjestötyössä toimiville tai muuten terveyden sisällöistä kiinnostuneille. Opintoja voi suositella sivuaineeksi esimerkiksi liikunnan, yhteiskuntatieteiden tai psykologian tutkintoihin tähtääville opiskelijoille.

HUOM! Mikäli sinulla on AMK tai opisto-asteen tutkinto ja tavoitteenasi on TtM-tutkinnon suorittaminen, suosittelemme tutustumaan valitsemasi pääaineen täydentäviin opintoihin.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytävät linkkien kautta.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat lisäksi vähintään yhden seuraavista opintojaksoista: LLTY002 Ravitsemus ja liikunta 6 op, LLTY011 Ravitsemus ja liikunta 4 op, KTEY008 Epidemiologian perusteet 3 op, TTIP1001 Terveystieteiden etiikan perusteet 4 op, siten, että opintokokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 35 op.

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat suorittavat kandidaattiseminaarin (2op) ja kandidaatin tutkielman (6 op) sijaan vähintään kaksi seuraavista opintojaksoista: LLTY002 Ravitsemus ja liikunta 6 op, LLTY011 Ravitsemus ja liikunta 4 op, KTEY008 Epidemiologian perusteet 3 op, TTIP1001 Terveystieteiden etiikan perusteet 4 op, siten, että opintokokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 35 op. Ota tässä tilanteessa yhteyttä opettajiin lisäohjeiden saamiseksi.

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Terveystieteiden täydentäviä opintoja suorittavan opiskelijan ei tarvitse toimittaa avoimeen yliopistoon todistuskopiota AMK- tai opistoasteen tutkinnon suorittamisesta.

Edeltäviksi opinnoiksi edellytetään lisäksi seuraavia opintoja, jotka tukevat aineopintojen suorittamista:

  • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin. 
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelumuodot vaihtelevat opintojaksoittain. Opiskelu edellyttää osallistumista järjestettyihin lähiopetukseen tai verkko-opiskeluun sekä itsenäistä ja/tai parityöskentelyä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:terveystieteet, terveyskasvatus, gerontologia, kansanterveys, liikuntalääketiede

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit