Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
12.11.2019 18:55

Gerontologian perusopintokokonaisuus, 26 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/gerontologia
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Päivi Eskola (paivi.eskola@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Virpi Uotinen (virpi.uotinen@jyu.fi)
Laajuus: 26 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:Etelä-Karjalan kesäyliopisto/Imatra, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ilmoittaudu opintoihin oppilaitoksestasi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Sisältö:

Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden myös erityiskysymyksinä eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Väestön vanheneminen näkyy yhä enemmän: työelämä asettaa haasteita ikääntyvälle työvoimalle, perherakenteet muuttuvat ja hoivan tarve kasvaa. Myös työ- ja asuinoloja sekä palveluja on kehitettävä väestön ikärakenteen muutoksia vastaaviksi. Gerontologista tietoa tarvitaan sosiaali- ja terveyshuoltoalan ammattien lisäksi yhä enemmän myös muissa ammateissa. Vanhenemiseen liittyvien muutosten tuntemisesta on hyötyä yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä (esim. asuminen, liikenne, päivittäistä selviytymistä tukeva teknologia, liikunta- ja kulttuuritoimi, liike-elämä sekä kansalaisten turvallisuus). Gerontologinen tieto auttaa ymmärtämään myös omaa ja läheisten ihmisten vanhenemista.

Gerontologian perusopintokokonaisuuden voi hyödyntää yliopisto-opintojen ja ammattikorkeakoulututkinnon sivuaine-/vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
  • ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
  • osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
  • ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
  • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelumuodot vaihtelevat opintojaksoittain. Katso kuvio perusopintokokonaisuuden opintojaksojen suositeltavasta suoritusjärjestyksestä oppimateriaali Kopasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Avainsanat:

gerontologia, ikääntyminen, vanheneminen, toimintakyky, terveys, elämänkulku

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit