Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 19:33

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.2.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/matematiikka-ja-tilastotiede
Alkaa - päättyy: 1.12.19 - 7.6.20
Ilmoittautumisaika: 1.12.19 klo 0:00 - 6.2.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.12.19 - 7.6.20
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 50
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tilastotiede (avoin yo) (AVOTIL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kurssilla opetellaan perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista. Aluksi esitellään empiirisen aineiston hankintamenetelmiä ja miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia mitataan (muuttujat ja niiden mitta-asteikot). Tämän jälkeen käydään läpi yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailua graafisesti ja tunnusluvuin (esim. keskiarvo ja korrelaatiokerroin) ja näiden tulkintaa. Seuraavaksi tutustutaan tilastollisen päättelyn perusteisiin, kuten todennäköisyyslaskennan alkeisiin, satunnaismuuttujien jakaumiin perusjoukossa sekä tunnuslukujen ja testisuureiden jakaumiin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä esitellään estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa tai kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Esitellään varianssi- ja regressioanalyysin perusteet.
Osaamistavoitteet:Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija

* ymmärtää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja peruskäsitteet
* osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja tunnuslukujen avulla
* osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa
* osaa arvioida ja tulkita tilastollisten testien ja analyysien tuloksia yksinkertaisissa sovellustilanteissa
Esitiedot:Matematiikan peruslaskutoimitusten (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku, neliöjuuri, toiseen korotus, prosentti) hyvää hallintaa sekä numeroilla että kirjaimilla. Vastaavien laskujen laskeminen laskimella.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Etäopiskelu ja tentti.
Etäopiskelu toteutetaan Moodle-verkko-opiskeluympäristössä, jonka kautta opiskelijalla on hyödynnettävissä opintojakson materiaali sekä opetusvideot ja harjoitustehtäviä malliratkaisuineen. Etäopiskelun ohjauksesta vastaa opettaja Tiia-Maria Pasanen, joka ohjaa Moodlessa aikavälillä 23.1. - 19.3.2020.

Tentti on mahdollista suorittaa seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 7.4., 12.5. ja 2.6.2020. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Kurssi arvostellaan tentin perusteella. Tentin hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saa vähintään puolet tentin kokonaispistemäärästä. Tenttiin on mahdollista kerätä lisäpisteitä tekemällä harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävien palautuspäivät lauantaisin 25.1., 1.2., 8.2., 22.2., 7.3. ja 21.3.2020. Malliratkaisut ovat Moodlessa aina harjoitusten palauttamisen jälkeisenä maanantaina.

Verkko-ohjaus reaaliaikaisesti 5.3. ja 19.3.2020 klo 17.30-19.00, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 5. Ilmoittautuminen ohjaukseen sivun alaosassa. Tenttiin kertaaminen reaaliaikaisesti verkko-ohjauksena torstaina 2.4.2020, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään 5. Ilmoittautuminen kertauspäivään sivun alaosassa.

Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija saa 3-4 päivän kuluessa ilmoittautumisestaan jakson opintotiedotteen. Opintotiedotteessa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin jakson suorittamiseen liittyen. Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Kärkkäinen & Högmander, Tilastomenetelmien peruskurssi, TILP150, Jyväskylän yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Syksy 2006, 4., uudistettu painos tai Syksy 2008 5. uudistettu painos. (Oppimateriaali löytyy Moodlesta.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto
Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään tentin maksimipistemäärästä vähintään 50%. Määräpäivämääriin mennessä palautetuilla harjoitustehtävillä voi kerätä hyvityspisteitä, jotka lisätään hyväksytyn tentin pistemäärään. Harjoitustehtävistä saatavat pisteet ja niiden vaikutus loppuarvosanaan ilmoitetaan erikseen Moodlessa tai opetuksen yhteydessä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkko-ohjaus reaaliaikaisesti 5.3. [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 150
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 1.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10to5.3.202017:30-19:00PasanenTapahtuman tiedot
Verkko-ohjaus reaaliaikaisesti 19.3. [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 150
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 15.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-12to19.3.202017:30-19:00PasanenTapahtuman tiedot
Tenttiin kertaus 2.4. [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 150
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 29.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14to2.4.202017:30-19:00PasanenTapahtuman tiedot