Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:53

KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.10.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.12.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 12.10.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.12.19
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 30
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssin aineisto Moodlessa osoitteessa:

Sisältö:- Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa
- Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne
- Yhdisteet ja niiden nimeäminen
- Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria
- Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait
- Johdatus lämpökemiaan, kalorimetria
- Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin
- Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimallit
Osaamistavoitteet:Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
- Osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja -termejä
- Tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet
- Hallitsee reaktioyhtälöiden kirjoittamisen ja tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut
- Tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen
- Tuntee lämpökemian ja kalorimetrian perusteet sekä osaa laskea erilaisten prosessien entalpianmuutoksia
- Osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella
- Osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin
- Osaa soveltaa Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimalleja molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa
Esitiedot:Vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luennot, laskuharjoitukset (osallistuminen vapaaehtoista) ja itsenäinen opiskelu.
- Opintojakson ensimmäinen kuulustelu järjestetään viimeisen luentokerran yhteydessä Jyväskylässä. Uusintatentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä 12.11.2019 klo 16.30-20.30. Rästitenttimahdollisuus kesällä 2020 avoimen yliopiston yleisinä kesäkuun tenttipäivinä. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=5481
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Tro, Nivaldo J.: Chemistry - a Molecular Approach, International Edition, Pearson Education International, luvut 1-10. Kaikki kirjan painokset käyvät.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin lähiopetuksessa ei ole läsnäolovelvollisuutta.
Luentokurssiarvioinnissa esitietotesti tulee olla suoritettuna (ei pisteytetä) ja kurssin arvosana perustuu harjoitusten ja tentin yhteispistemäärään.
Kirjatenttiarvioinnissa arvosana perustuu vain tenttipisteisiin.

Kurssi arvioidaan aina opiskelijalta molemmilla arviointitavoilla ja kurssin arvosanaksi tulee näistä kahdesta parempi.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 3.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa38pe20.9.201917:00-20:00KiviniemiKemian perusopintojen perehdytystilaisuus klo 17:00-18.30 (Agora-rakennus, Mattilanniemi 2, Jyväskylä)Tapahtuman tiedot
2Ag Alfa38la21.9.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
3Ag C23139pe27.9.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
4Ag C23139la28.9.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
5Ag Alfa40pe4.10.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
6Ag Alfa40la5.10.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
7Ag Alfa41pe11.10.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
8Ag Alfa41la12.10.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
9Ag Gamma42pe18.10.201917:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
10Ag Gamma42la19.10.201910:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot