Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 20:13

KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.1.20 klo 0:00 - 9.3.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssin Moodle-sivu:

Sisältö:Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, sidokset ja niiden piirtäminen. Molekyylien avaruudelliseen rakenteeseen ja reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Konjugaatio, resonanssi ja aromaattisuus. Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteita, fysikaalisia ominaisuuksia ja tyypillisimmät kemialliset reaktiot seuraavistayhdisteryhmistä: alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset hiilivedyt, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, epoksidit ja karboksyylihapot.
Osaamistavoitteet:- osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
- osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä
- tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.
- osaa soveltaa opittuja asioita yksinkertaisten synteesien suunnittelussa.
Esitiedot:Kemian perusteet 1 (KEMP111)
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Luennot, harjoitukset (osallistuminen vapaaehtoista), välikokeet ja itsenäinen opiskelu.
- Opintojakson suoritukseen sisältyy kaksi välikoetta vain Jyväskylässä (maalis-huhtikuun vaihteessa ja huhtikuun lopussa).
- Välikokeiden uusinta avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 1. välikoe 7.4.2020 ja 2. välikoe 12.5.2020. Rästitenttimahdollisuus kesällä 2020 avoimen yliopiston yleisinä kesäkuun tenttipäivinä. Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
ISBN 978-981-4581-88-2 J.G. Smith: Organic Chemistry, 4. painos (tai uudempi): luvut 1-12,16,17,19.
Opintojakson oppimateriaalit

Kurssikirja, luennot, Moodle oppimisympäristössä olevat ennakkotehtävät ja muu materiaali ja harjoitustehtävät

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvolause 1: Opiskelija osaa soveltaa kurssin keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 2: Opiskelija tuntee keskeisimmät menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 3: Opiskelija tuntee kurssilla käsitellyt menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 4: Opiskelija ymmärtää kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 5: Opiskelija ymmärtää syvällisesti kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa menestyksellisesti soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia monimutkaisissa tilanteissa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 9.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa9la29.2.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
2Ag Alfa10pe6.3.202017:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
3Ag Alfa10la7.3.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
4Ag Alfa11pe13.3.202017:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
5Ag Alfa11la14.3.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
6Ag Alfa12pe20.3.202017:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
7Ag Alfa12la21.3.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
8Ag Gamma13la28.3.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
9Ag Alfa14pe3.4.202017:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
10Ag Alfa14la4.4.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
11Ag Alfa16pe17.4.202017:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
12Ag Alfa16la18.4.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
13Ag Alfa17pe24.4.202017:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
14Ag Alfa17la25.4.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot