Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:48

KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.3.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.1.20 klo 0:00 - 9.3.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 18
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Avoin yliopisto noudattaa Jyväskylän yliopiston ohjeistusta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kontaktiopetus on keskeytetty Jyväskylän yliopistossa 16.3. alkaen. Luennot toteutetaan etäyhteydellä (ZOOM), liittymislinkki löytyy Moodlesta.

Huomaathan, että perjantain laskuharjoituksia ei toteuteta 13.3.2020 alkaen. Kaikki opiskelijat palauttavat laskuharjoitukset kirjallisena Moodlen palautuslaatikkoon. Lauantain operus toteutetaan etäyhteydellä (Zoom), liittymislinkki löytyy Moodlesta. Luentotentin sijaan järjestetään Open book-mallinen tentti, jonka voitte suorittaa kotonanne. Tehtävät aukeavat nähtäväksi Moodlessa lauantaina 21.3.2020 klo 13.00, ja ratkaisu tulee palauttaa Moodlen palautuslaatikkoon viimeistään sunnuntaina 22.3.2020 klo 13.00: aikaa on siis vuorokausi. 

 

 

Sisältö:Orgaanisten yhdisteiden rakenteet, sidokset ja niiden piirtäminen. Molekyylien avaruudelliseen rakenteeseen ja reaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Konjugaatio, resonanssi ja aromaattisuus. Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteita, fysikaalisia ominaisuuksia ja tyypillisimmät kemialliset reaktiot seuraavistayhdisteryhmistä: alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset hiilivedyt, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, epoksidit ja karboksyylihapot.
Osaamistavoitteet:- osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
- osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä
- tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan yhdisteiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.
- osaa soveltaa opittuja asioita yksinkertaisten synteesien suunnittelussa.
Esitiedot:Kemian perusteet 1 (KEMP111)
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Verkkoluennot, harjoitukset, verkko-ohjaukset (osallistuminen vapaaehtoista), verkkovälikokeet ja itsenäinen opiskelu.


- Opintojakson suoritukseen sisältyy kaksi välikoetta (21.3. klo 13.00 ja 25.4. klo 13.00, toteutetaan Moodlessa).
- Välikokeiden uusinnat etätenttinä Moodlessa: 1. välikoe 7.4.2020 klo 16.30 ja 2. välikoe 12.5.2020 klo 16.30. Etätentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, ne ovat saatavilla kurssin Moodle-alueella tenttiaikana, ja vastaukset palautettavissa samassa paikassa.

Rästitenttimahdollisuus koko kurssista (6op tentti) kesäkuussa 2020. Tarkka päivä sovitaan kurssilaisten kanssa huhtikuun aikana.

 

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=7407
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
ISBN 978-981-4581-88-2 J.G. Smith: Organic Chemistry, 4. painos (tai uudempi): luvut 1-12,16,17,19, 21 ja 25.
Opintojakson oppimateriaalit

Kurssikirja, luennot, Moodle oppimisympäristössä olevat ennakkotehtävät ja muu materiaali ja harjoitustehtävät

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvolause 1: Opiskelija osaa soveltaa kurssin keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 2: Opiskelija tuntee keskeisimmät menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa keskeisimpiä menetelmiä yksinkertaisissa tilanteissa.

Arvolause 3: Opiskelija tuntee kurssilla käsitellyt menetelmät, käsitteet ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 4: Opiskelija ymmärtää kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia tavanomaisissa tilanteissa.

Arvolause 5: Opiskelija ymmärtää syvällisesti kurssilla käsitellyt käsitteet, menetelmät ja teoreettiset tulokset ja osaa menestyksellisesti soveltaa menetelmiä ja teoreettisia tuloksia monimutkaisissa tilanteissa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus - Peruttu 16.3.alkaen! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 9.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa9la29.2.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
2Ag Alfa10pe6.3.202017:00-20:00KiviniemiTapahtuman tiedot
3Ag Alfa10la7.3.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
4Ag Alfa11pe13.3.202017:00-20:00KiviniemiPERUTTU!Tapahtuman tiedot
5Ag Alfa11la14.3.202010:00-17:00KiviniemiTapahtuman tiedot
6Ag Alfa12pe20.3.202017:00-20:00KiviniemiPERUTTU!Tapahtuman tiedot
7Ag Alfa12la21.3.202010:00-17:00KiviniemiPERUTTU!Tapahtuman tiedot
8Ag Gamma13la28.3.202010:00-17:00KiviniemiPERUTTU!Tapahtuman tiedot
914pe3.4.202017:15-18:45KiviniemiVerkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
1014la4.4.202010:00-16:00KiviniemiVerkkoluento ZoomissaTapahtuman tiedot
1116pe17.4.202017:15-18:45KiviniemiVerkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
1216la18.4.202010:00-16:00KiviniemiVerkkoluento ZoomissaTapahtuman tiedot
1317pe24.4.202017:15-18:45KiviniemiVerkko-opetus ZoomissaTapahtuman tiedot
1417la25.4.202010:00-13:00KiviniemiVerkko-ohjaus ZoomissaTapahtuman tiedot