Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.5.2023 16:41

KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä), 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.3.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.1.20 klo 0:00 - 8.3.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 21
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.
Osaamistavoitteet:-ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa
-tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena
-tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
-tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun
-tuntee vihreän kemian perusperiaatteet
-tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita
Esitiedot:Vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot. Kurssille osallistuminen ei edellytä muiden kemian perusopintokurssien tietoja.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Opiskelu verkkoympäristössä (opiskelumateriaalit ja oppimistehtävät). Moodle-verkko-opiskeluympäristö avautuu tammikuussa. Verkkokurssin voi suorittaa 10.1.2020–13.3.2020.

- Kurssin tehtävät voi tehdä omassa aikataulussa tammi-maaliskuussa.

TAI

- Kirjatentti seuraavana avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä (sovittava etukäteen tentaattorin kanssa).
Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Verkkoympäristössä annettu kurssimateriaali.

TAI

Kirjatentti perustuu teokseen:

Principles of Environmental Chemistry
Harrison, R M Monks, P Farmer, J G
Pages: 374
Publisher: Royal Society of Chemistry
Location: Cambridge, GBR
Date Published: 10/2007
Language: en
eISBN: 9781847557780

https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1296522

e-kirjana JY:n verkkoalueelta tai

KIRJASTON OHJEET ETÄKÄYTTÖÖN

https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/e-aineistot/etakaytto

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan verkkoympäristössä suoritettujen tehtävien perusteella.

TAI

Kirjatentin arvosana perustuu tenttipisteisiin.