Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:45

KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia), 5 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 8.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:Kurssilla käsitellään:
- atomien elektronirakenteet,
- jaksollinen järjestelmä ja sen trendit,
- kemiallisen sitoutumisen perusteet,
- ionisidokset ja ioniset yhdisteet,
- metallisidokset ja metallit,
- yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteet,
- hapot ja emäkset,
- hapetusluvut ja hapetus-pelkistys -reaktiot,
- koordinaatiokemian perusteet,
- epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen ja
- (epäorgaanisen) kemian tutkimusmenetelmät.
Osaamistavoitteet:Kurssin suorittanut opiskelija:
- tietää jaksollisen järjestelmän rakenteen ja sen päätrendit,
- muistaa epäorgaanisen kemian perustermit,
- ymmärtää kemiallisten sidosten jaon päätyyppeihin,
- pystyy kuvaamaan yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteita,
- tuntee Brønstedin ja Lowryn sekä Lewisin teoriat hapoista ja emäksistä,
- osaa soveltaa hapetuslukuja hapetus-pelkistys -reaktioiden kuvaamiseen, 
- tietää koordinaatioyhdisteiden kemian perusteet,
- osaa soveltaa IUPAC:n nimeämissääntöjä yksinkertaisten epäorgaanisten yhdisteiden nimeämiseen ja
- osaa yleisimpien (epäorgaanisten) tutkimusmenetelmien perusteet ja niiden kemiallisia sovelluskohteita.
Esitiedot:

Kurssi KEMP111 (Kemian perusteet 1).

Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:Saat ohjeet opintojakson suorittamiseen omasta oppilaitoksestasi.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9780199641826Weller, Mark; Overton, Tina; Rourke, Jonathan; Armstrong Fraser: Inorganic Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press, 2014.
9780854044382Connelly, Neil; Damhus, Ture; Hartshorn, Richard; Hutton, Alan (eds.): Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005, RSC Publishing, 2005.

Opintojakson oppimateriaalit

Weller, Mark; Overton, Tina; Rourke, Jonathan; Armstrong Fraser: Inorganic Chemistry, 6. painos (ISBN-13: 9780199641826), Oxford University Press, 2014, soveltuvin osin luvut 1-5 ja 7-9.
Connelly, Neil G.; Damhus, Ture; Hartshorn, Richard M.; Hutton, Alan T. (toim.): Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005 (ISBN-13:9780854044382), RSC Publishing, 2005, soveltuvin osin luvut 1-9.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Ennakkotehtävien, ohjausten, harjoitusten ja välikokeiden yhteispistemäärä on 60. Alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan (1/5) tarvitaan 50% pisteistä.

Lopputentin maksimipistemäärä on 36. Alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan (1/5) tarvitaan 50% pisteistä.