Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.3.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.1.2020 20:08

KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä), 2 op, lv. 2019-2020, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 8.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.
Osaamistavoitteet:-ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa
-tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena
-tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
-tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun
-tuntee vihreän kemian perusperiaatteet
-tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita
Esitiedot:Vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot. Kurssille osallistuminen ei edellytä muiden kemian perusopintokurssien tietoja.
Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

-Opiskelu verkkoympäristössä (opiskelumateriaalit ja oppimistehtävät). Moodle-verkko-opiskeluympäristö avautuu tammikuussa. -Verkkokurssin voi suorittaa tammi-maaliskuussa.
 

TAI

- Kirjatentti seuraavana avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Verkkoympäristössä annettu kurssimateriaali.

TAI

Kirjatentti perustuu teokseen:

Principles of Environmental Chemistry
Harrison, R M Monks, P Farmer, J G
Pages: 374
Publisher: Royal Society of Chemistry
Location: Cambridge, GBR
Date Published: 10/2007
Language: en
eISBN: 9781847557780

https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1296522

e-kirjana JY:n verkkoalueelta tai

KIRJASTON OHJEET ETÄKÄYTTÖÖN

https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/e-aineistot/etakaytto

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan verkkoympäristössä suoritettujen tehtävien perusteella.

TAI

Kirjatentin arvosana perustuu tenttipisteisiin.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.