Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
31.5.2023 00:12

AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.21 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.5.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 516
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

HUOM! Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2021 ja opinto-oikeusaika päättyy 31.7.2021.

Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan työelämän muutokseen, työn ja hyvinvoinnin suhteeseen sekä niihin liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:
- tarkastella kriittisesti työelämän muutoksia
- jäsentää työn ja hyvinvoinnin suhdetta
- tunnistaa työelämän mahdollisuuksia ja haasteita yksilön näkökulmasta
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

- Suoritustapa 1: Oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena.

- Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuna tenttipäivänä. Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta:

etätentti Kopassa 26.11.2020 klo 16.30 - 20.30

- Suoritustapa 3 (lukuvuosi 2019-2020): Kirjatentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:

  • syksy 2019: 20.8., 8.10. ja 3.12.
  • kevät 2020: 11.2. 

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

- Suoritustapa 4 (lukuvuosi 2019-2020): Verkkokurssi syksyllä 2019 tai kesällä 2020. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen verkkokurssiryhmään löytyy tämän sivun alaosasta.

- Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- Verkkokurssilla opiskelu edellyttää sitoutumista ja säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin (viikonloput poislukien), mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit.
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi verkkokurssin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin verkkokurssin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko verkkokurssin ajan.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
978-952-451-117-9 Kinnunen, U. & Feldt, T. & Mauno, S. (toim.) 2015. Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana.
978-951-768-436-1 Lempiäinen, L. & Silvasti, T. (toim.) 2014 Eriarvoisuuden rakenteet: haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Tampere: Vastapaino. Saatavana myös e-kirjana.
  Kolme tieteellistä artikkelia Aikuiskasvatus-lehdestä. Käytettävät artikkelit on kerrottu oppimateriaali-Kopassa jakson kohdalla.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritusmuotojen tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyssä esseevastauksessa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan kirjallisuuteen perustuvaa asian sisällöllistä ymmärrystä, kirjatiedon soveltamista ja vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Aikuiskasvatustieteen perusopinnot -oppiaineen Koppa-sivuilla ja verkkokurssilla Moodle-työtilassa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 8, maksimi 30
ilm.aika: 2.9.2019 00:00 - 20.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ma28.10.201900:00-00:00TalamoVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-47su24.11.201900:00-00:00TalamoVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kesä 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, minimi 8, maksimi 32
ilm.aika: 30.3.2020 00:00 - 18.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-22ma25.5.202000:00-00:00TalamoVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-25to18.6.202000:00-00:00TalamoVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot