Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.8.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2020 02:24

STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Helky Häkli (helky.hakli@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Sirpa-Maarit Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 229
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Opintojaksolla opiskelija perehtyy asiakkaan osallisuuteen ja toimijuuteen sekä tutustuu aikuissosiaalityön käytäntöihin, menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Opintojaksolla aikuissosiaalityön kysymyksiä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.
Osaamistavoitteet:Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on ymmärrys aikuissosiaalityön suhteesta muuttuvaan yhteiskuntaan. Opiskelija hahmottaa eri toimintaympäristöt, joissa sosiaalityötä tehdään aikuisten kanssa ja hänellä on valmiudet oman asiantuntijuuden arvioimiseen, kehittämiseen sekä eettisen pohdintaan.
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintona sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin/hyväksytysti suoritetut

  • sosiaalityön perusopinnot 25 op tai
  • JY:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op) tai
  • JY:n sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op, joihin sisältyy YFIP110 sosiaalityön johdanto (5 op)

Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. JY:n avoimeen yliopistoon tehdyistä perusopinnoista, jotka näkyvät opintorekisterissämme, ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Verkkotallenteina olevat luennot, joista kirjoitetaan luentopäiväkirja, ja oppimistehtävä. Luentopäiväkirjassa tulee hyödyntää myös opintojakson kirjallisuutta.
HUOM: Mikäli olet suorittanut jo aiemman opetussuunnitelman mukaisen opintojakson STOA112 Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op), pyydä ohjeet tämän STOA2003 opintojakson korvaavasta suoritustavasta yliopistonopettaja Helky Häkliltä, helky.hakli@jyu.fi


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
1. Laitinen, M. & Niskala, A. (toim.) (2013): Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino
2. Jokinen, A. & Juhila, K. (2008): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino
3. Joutinmäki, P. & Kangas, S. & Saurama, E. (2011): Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Socca

Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Avainsanat:

sosiaalityö

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.