Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 09:41

STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Maarit Engman (maaritengman@gmail.com)
Helky Häkli (helky.l.hakli@jyu.fi)
Minna Strömberg-Jakka (minna.m.stromberg-jakka@jyu.fi)
Sirpa Tapola-Tuohikumpu (sirpa.m.tapola-tuohikumpu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 469
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Sosiaalityö (avoin yo) (AVOSTO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Opintojaksolla opiskelija perehtyy asiakkaan osallisuuteen ja toimijuuteen sekä tutustuu aikuissosiaalityön käytäntöihin, menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Opintojaksolla aikuissosiaalityön kysymyksiä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.
Osaamistavoitteet:Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on ymmärrys aikuissosiaalityön suhteesta muuttuvaan yhteiskuntaan. Opiskelija hahmottaa eri toimintaympäristöt, joissa sosiaalityötä tehdään aikuisten kanssa ja hänellä on valmiudet oman asiantuntijuuden arvioimiseen, kehittämiseen sekä eettisen pohdintaan.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:

Verkkotallenteina olevat luennot, joista kirjoitetaan luentopäiväkirja, ja oppimistehtävä. Luentopäiväkirjassa tulee hyödyntää myös opintojakson kirjallisuutta.
HUOM: Mikäli olet suorittanut jo aiemman opetussuunnitelman mukaisen opintojakson STOA112 Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op), pyydä ohjeet tämän STOA2003 opintojakson korvaavasta suoritustavasta yliopistonopettaja Helky Häkliltä, helky.hakli@jyu.fi


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
1. Laitinen, M. & Niskala, A. (toim.) (2013): Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Vastapaino
2. Jokinen, A. & Juhila, K. (2008): Sosiaalityö aikuisten parissa. Vastapaino
3. Joutinmäki, P. & Kangas, S. & Saurama, E. (2011): Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Socca

Opintojakson oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Avainsanat:

sosiaalityö

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.