Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:25

TTIP1001 Terveystieteiden etiikan perusteet, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.4.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 30.6.20
Ilmoittautumisaika: 1.1.20 klo 0:00 - 19.4.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 30.6.20
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 28
Maksimi osallistujamäärä: 40
Sopii vielä: 12
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Etiikan perusteorioita ja käsitteitä
Terveystieteiden eettisiä näkökulmia ja peruskysymyksiä
Argumentoinnin perusteita
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tunnistaa eettisen ongelman
• osaa kuvata tutkimus-, ammatti- ja virkamiesetiikan käsitteistöä ja teoreettisia lähtökohtia
• osaa käyttää argumentointitekniikkaa ja arvioida sen käyttöä keskustelussa eettisistä kysymyksistä
• tiedostaa eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä ja osana omaa asiantuntijuuttaan
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

- Verkko-opiskelu, verkkokurssi Moodlessa 20.4. - 20.5.2020.
- oppimistehtävä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Helsinki 2013.
Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. Etene-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki 2011.
Seedhouse D. Ethics: The heart of health care. 3. painos. Wiley 2009. ISBN 0-470-01813-5 978-0-470-01813-2
Kurki, L. & Tomperi, T. 2011. Väittely opetusmenetelmänä: kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. Tampere: Niin ja näin. (180 s.) ISBN 978-952-5503-53-1
Purjo, T. 2014. Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere: Tampere University Press. (134 s.) ISBN 978-951-44-9486-4
Louhiala, P. & Launis, V. 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka. Helsinki: Edita. (233 s.) ISBN 978-951-37-5355-9

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Verkko-osuuden hyväksytty suorittaminen, oppimistehtävä (100 %).