Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.9.2023 10:41

PEOP010 Johdatus perheopintoihin, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/perheopinnot
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.10.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.10.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 522
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Perheopinnot (avoin yo) (AVOPEO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen:

 • Opintojakso PEOP010 poistuu ja 1.8.2020 alkaen tämä opintojakso korvautuu uuden opetussuunnitelman mukaisella opintojaksolla PEOP0100 Moninainen perhe (5 op).
 • PEOP010 opintojakso on suoritettavissa 31.10.2020 saakka. Kaikilla 26.5.2020 tai sen jälkeen ilmoittautuneilla opinto-oikeusaika päättyy 31.10.2020.
 • Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 31.7.2020.
Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan perhettä ja erilaisia perhemuotoja uuden tutkimus- ja tilastotiedon valossa.
Osaamistavoitteet:Opiskelija ymmärtää perheen monimuotoisuuden ja tuntee perheen erilaiset määrittelyt. Hän hahmottaa monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistavat ja pystyy tarkastelemaan omia arkikokemuksiaan perheestä tutkimustiedon valossa.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:

Oppimistehtävä, joka pohjautuu johdatusluentoon ja kirjallisuuteen. Löydät linkin verkkotallenteena olevaan johdatusluentoon ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:

Oppimistehtävässä vaadittava kirjallisuus:

 1. Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim). 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Helsinki: Gaudeamus (Löytyy myös e-kirjana)
   
 2. Castren, A. & Högbacka, R. 2014. Avautuuko perhe? Eksklusiivisuuden ja inklusiivisuuden dynamiikka perhesidoksissa. Sosiologia 2, 106-122. http://www.doria.fi/handle/10024/104205
  JA
  Jallinoja, R. 2014. Sosiaalisten sidosten tutkimisesta. Esimerkkeinä perhe ja suku. Sosiologia 2, 168-174. http://www.doria.fi/handle/10024/104083
   
 3. Lisäksi yksi valitsemasi perhetilastojulkaisu, esimerkiksi:

Oppimistehtävissä käytetään myös muita soveltuvia lähteitä, joista kerrotaan tarkemmin Oppimateriaali-Kopassa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta suoritusmuotoon liittyvät tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyissä esseevastauksissa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan asian sisällöllistä ymmärrystä kirjallisuuteen pohjautuen sekä vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Perheopintojen Koppa-sivuilla.