Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 10:22

PEOP020 Perhe ja yksilö, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/perheopinnot
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.10.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.10.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 593
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Perheopinnot (avoin yo) (AVOPEO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2020 alkaen:

  • Opintojakso PEOP020 poistuu ja 1.8.2020 alkaen tämä opintojakso korvautuu uuden opetussuunnitelman mukaisella opintojaksolla PEOP0200 Perhesuhteet (5 op).
  • PEOP020 opintojakso on suoritettavissa 31.10.2020 saakka. Kaikilla 26.5.2020 tai sen jälkeen ilmoittautuneilla opinto-oikeusaika päättyy 31.10.2020.
  • Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 31.7.2020.
Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan perheen psykologiaan kehityspsykologian, sosiaalipsykologian ja/tai kliinisen psykologian alueilla. Tehtävät tarjoavat tietoa lapsen kehityksestä ja kasvusta perheessä, perhearjesta ja perhesuhteista eri tilanteissa sekä perheissä ilmenevistä ongelmista kuten väkivallasta ja kaltoinkohtelusta, päihderiippuvuudesta ja mielenterveysongelmista sekä näistä selviämisen mahdollisuuksista.
Osaamistavoitteet:Opiskelija oppii tarkastelemaan perhettä kehitys- ja oppimisympäristönä, erittelemään perheen sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita, hahmottamaan perheessä ja parisuhteessa esiintyviä vaikeita ongelmia ja näkemään perheeseen sisältyviä voimavaroja.
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:

Suoritustapa 1: Tehtävät Moodlessa.
Tämä suoritustapa koostuu useasta osatehtävästä. Kaikki tehtävät löytyvät Moodlesta ja tässä suoritustavassa kaikki tehtävät palautetaan Moodleen.

Suoritustapa 2: Etätentti Moodlessa. Opintojakson voit suorittaa etätenttinä seuraavina päivinä:

  • Syksy 2019: 26.9., 21.11.
  • Kevät 2020: 30.1. ja 2.4.

- Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
- Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
- HUOM! Jos suoritat tämän opintojakson yksittäisenä jaksona ja valitset suoritustavaksi etätentin, älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin etätentin ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa etätentin ajankohtana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
9789524951166 Jallinoja, R. (toim.) 2009. Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus.
9789510383483 Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOY.
9789516563940 Söderholm, A. ja Kivitie-Kallio, S. (toim.) (2012). Lapsen kaltoinkohtelu. Helsinki: Duodecim.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioinnin perustana ovat toisaalta jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta suoritusmuotoon liittyvät tavoitteet. Oppimistehtävässä ja tentissä on keskeistä se, miten vastauksessa on hyödynnetty vaadittua kirjallisuutta. Hyväksytyissä esseevastauksissa on hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia ja tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Oppimistehtävävastauksessa edellytetään kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Tenttien arvioinnissa painotetaan asian sisällöllistä ymmärrystä kirjallisuuteen pohjautuen sekä vastauksen monipuolisuutta. Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Perheopintojen Koppa-sivuilla.