Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 20:19

KTEA012 Urheilijan terveys, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 23
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain (ks. kohta Esitiedot) ja suorittaa sen etäopiskellen.

Sisältö:Rasittava liikunta ja sairaudet, urheilijoiden äkkikuolemat (yleisimmät syyt, ennakoivat oireet, milloin tutkimuksiin)
Infektiot ja urheilu, sydänlihastulehdus
Urheiluun liittyvät fysiologiset tilat (urheilijan sydän, urheilijan anemia)
Etiikka/antidoping –työ
Naisten harjoittelun ja valmentamisen lääketieteelliset erityiskysymykset (amenorrea, raskaus)
Tyypilliset liikunta- ja urheiluvammat
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata oireet jotka voivat olla merkki vakavasta terveysriskistä rasittavan liikunnan aikana
• osaa kuvata urheilijan sydän- ja anemiatutkimuksiin liittyvät erityispiirteet
• osaa kertoa miten infektioiden yhteydessä ja niiden jälkeen voi harrastaa liikuntaa
• osaa kuvata antidoping –työn periaatteet
• tunnistaa rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset
• osaa selittää urheiluvammojen ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon perusperiaatteet
Esitiedot:

Mikäli suoritat opintojakson yksittäisenä opintojaksona, on esitietoina opintojakso KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op).

Mikäli opiskelet koko aineopintokokonaisuuden, tulee edeltävinä opintoina sinulla olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Terveystieteiden täydentäviä opintoja suorittavilta edellytetään valitun pääaineen mukaisesti soveltuva AMK tai opistoasteentutkinto.

 

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luentotallenteet (12 h)
- Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen seuraavina Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2019: 8.10. ja 3.12.
- kevät 2020: 14.1. ja 10.3.
- kesä 2020: 2.6.2020
Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:

Opintojakson kirjallisuus 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti 100 %