Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 09:29

KTEP013 Vanheneminen ja terveys I, 2 op, ops 2017-2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.10.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.12.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 369
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huom!

Ennen opintojaksolle ilmoittautumista huomioithan, että opintojakson KTEP013 suorittaminen näillä ohjeistuksilla on mahdollista vuoden 2020 loppuun mennessä. (Tämä opintojakso kuuluu lv.2017-2020 opetussuunnitelmaan.)

Opintojakso sisältyy

  • terveystieteiden perusopintoihin ja täydentäviin opintoihin
  • terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopintoihin, jos olet saanut hyväksiluvun opintojaksosta LBIY001.

HUOM! Mikäli suoritat terveystieteiden täydentäviä opintoja, valitse ilmoittautuessasi opintokokonaisuudeksi terveystieteiden perusopinnot.

Sisältö:Gerontologia tieteenalana
Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
Vanhenemisen elämänkulkututkimus
Ageismi
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen vanhuudessa
Ympäristön merkitys vanhusten hyvinvoinnille
Liikunta ja muut elämäntavat vanhuudessa
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tietää gerontologian peruskäsitteet
• osaa kuvata väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia
• ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin
• tietää ikääntyneiden toimintakyvyn edistämisen periaatteet
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:- Verkkoluennot (16 h) ja oppimistehtävä.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY:n käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-656-460-2Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) 2013. Gerontologia. 3. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 393–554; Osa VI, Hyvän vanhenemisen edistäminen) (161 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %