Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:24

TERV116 Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.6.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 4.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 95
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Viestintä ja mediakulttuuri: kriittinen mediakasvatus, medialukutaito, tiedonhallinta
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveystiedon opetuksessa: mobiilioppiminen ja sosiaalisen median sovellukset, henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE, personal learning environment), verkko-opetus
Digitaalisen oppimateriaalin arviointi
Tekijänoikeus- ja tietosuojakysymykset
Digitaalisten ympäristöjen terveysvaikutukset
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tarkastella laajasti mediakulttuuria ja viestintää sekä tiedonhallinnan merkitystä terveystiedon opettajan työn kannalta
• hyödyntää tarkoituksenmukaisesti digitaalisia oppimisympäristöjä ja mobiilioppimista sekä sosiaalisen median sovelluksia terveystiedon opetus-oppimisprosessissa
• analysoida ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä
• pohtia viestintään, tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä opettajan työssä
Esitiedot:
 

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Verkkokurssi ja harjoitustehtävät.

Verkkokurssin aikataulu ja ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevan opetusryhmän kautta. Ryhmään ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Ilmoitetaan verkkokurssin alussa.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: verkko-osuuden hyväksytty suorittaminen, oppimistehtävät 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi 1/syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 43, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 16.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ma23.9.201900:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-42su20.10.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi 2/kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 27.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-6ma3.2.202000:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-10su8.3.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot