Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:51

KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 384
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Liikunta ja terveys (avoin yo) (AVOLTP), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Opintojakso sisältyy terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopintoihin, terveystieteiden perusopintoihin sekä liikunnan ja terveyden perusopintoihin.

  • Terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden perusopinnot aloitetaan tällä opintojaksolla.
  • Terveystieteiden perusopinnoissa opintojakso suoritetaan heti KTEP500 -jakson jälkeen.
  • Liikunnan ja terveyden perusopinnoissa opintojakso suositellaan suoritettavan opintojen alkuvaiheessa.


 

Sisältö:Terveyden edistämistä ohjaavat säädökset ja ohjekirjeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen toimintaympäristöt
Eri väestöryhmien terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lähtökohdat ja tavoitteet elämänkulun eri vaiheissa
Väestön terveyserot ja niihin vaikuttavat sosiaaliset, rakenteelliset ja alueelliset tekijät
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää terveyden edistämisen lähtökohtia ja niihin vaikuttavia tekijöitä elämänkulun eri vaiheissa
• osaa määritellä terveyden edistämisen periaatteet, tehtävät ja sisältöalueet eri toimintaympäristöissä
• tuntee terveyden edistämistä ohjaavia säädöksiä
• osaa kuvata terveyseroja ja niiden sosiaalisia määrittäjiä eri väestöryhmissä
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Oppimistehtävä luentotallenteista ja kirjallisuudesta.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY:n käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-952-495-171-5Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (toim.) 2011. Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja niihin vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus. (301s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %