Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:41

YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 21
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen. Huomioi jakson esitietovaatimukset (ks. kohta "Esitiedot").

Sisältö:
  • Markkinoinnin tehtäväalueet ja niiden integrointi
  • Markkinoinnin strategisen analyysin välineet
  • Markkinointisuunnitelma
  • Markkinoinnin strategisen johtamisen alueet
  • Markkinoinnin toimenpiteiden johtaminen, päätöksenteko ja arviointi.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä markkinoinnin roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä markkinoinnin johtamisen kokonaisvaltaisena prosessina
- eritellä ja arvioida erilaisia markkinoinnin strategiseen johtamiseen liittyviä tilanteita ja toimintatapoja
- analysoida yrityksen sisäistä ja ulkoista tietoa yhdistää sitä markkinoinnin strategioiden muodostamisen
- suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin päätöksiä sekä arvioida toimenpiteiden seurauksia
- tuottaa ohjeiden mukaan arvioivan raportin valitun organisaation markkinoinnin suunnittelusta
Esitiedot:

Markkinoinnin aineopintojaksojen pohjaopinnoksi edellytetään Markkinoinnin perusteet –jakso tai vastaavat tiedot. Jos suoritat koko aineopintokokonaisuuden, tulee sen pohjaopinnoiksi tehdä:

  • liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai Basic Business Studies TAI
  • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona opintosihteerille ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät. Oppimistehtävät voit palauttaa koska tahansa opinto-oikeutesi voimassaoloaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmottautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
1-292-09262-9Kotler, P. & Keller, K.L. 2016. Marketing Management. Pearson Education Limited. 15. painos. Opettajan ilmoittamat kohdat.

Opintojakson oppimateriaalit

Kirjallisuuden lisäksi muuta materiaalia opettajan ilmoituksen mukaisesti.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti muodostaa 60% arvosanasta ja simulaatiopelin yhteydessä laadittava kirjallinen harjoitustyö muodostaa 40% arvosanasta

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Avoimen yliopiston opetus: Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.