Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:51

YMAA2140 International Marketing, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 21
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Markkinointi (avoin yo) (AVOYMA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain ja suorittaa sen etäopiskellen. Huomioi jakson esitietovaatimukset (ks. kohta "Esitiedot").

Sisältö:
 • International marketing environment
 • Sources of international marketing data
 • Internationalization process
 • Market entry strategies
 • Designing, implementing and coordinating an international marketing programme
Osaamistavoitteet:

On successful completion of the course, students will be able to:

 • Develop insights into how differences in global economic, cultural, social, political, and legal environments can affect marketing decisions.
 • Discover sources of information for exploring and evaluating international markets.
 • Identify and analyse opportunities within global marketing environments.
 • Develop strategic thinking in the complex and dynamic business context faced by the contemporary global marketing executives and managers.
 • Develop knowledge and skills to analyse cross-cultural variables and their impact on international marketing.
 • Develop knowledge and skills to designing, implementing and coordinating international marketing programme
Esitiedot:

Markkinoinnin aineopintojaksojen pohjaopinnoksi edellytetään Markkinoinnin perusteet –jakso tai vastaavat tiedot. Jos suoritat koko aineopintokokonaisuuden, tulee sen pohjaopinnoiksi tehdä:

 • liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai Basic Business Studies TAI
 • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona opintosihteerille ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Oppimistehtävät. Oppimistehtävän voi palauttaa arvioitavaksi koska tahansa opiskelijan opinto-oikeuden voimassaoloaikana.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmottautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-1-4080-0923-9Czinkota, M.R., Ronkainen I.A. & Zvobgo, G. 2011. International Marketing. Cengage Learning EMEA.
978-0-273-72622-7Hollensen, S. 2011. Global marketing: a decision-oriented approach. Financial Times Prentice Hall.

Opintojakson oppimateriaalit

Additional reading may be assigned to supplement text readings.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Accepted completion of the designated assignments. The assessment criteria of the course is specified in the study program annually.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Avoimen yliopiston opetus: Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.