Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 20:13

KTEA013 Liikunta ja vanheneminen, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.1.20 klo 20:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 24.1.20 klo 20:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 25
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Liikunnan vaikutus ikääntyvien ihmisten toimintakykyyn
Fyysisen aktiivisuuden merkitys ikääntymiseen liittyvien sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
Liikuntakäyttäytyminen ikääntyessä
Ikääntyvien liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja parantamiselle
• osaa soveltaa oppimaansa ikääntyvien liikuntaneuvontaan ja liikunnan ohjaukseen
• tunnistaa tieteellisen asiatekstin ja osaa tiivistää tutkimustietoa seminaarityössään
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Suositeltavia:
KTEP013 Vanheneminen ja terveys I
KTEP014 Vanheneminen ja terveys II
KTEP003 Liikunta ja terveys

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Aktiivinen osallistuminen kaikille opiskelijoille pakolliseen verkkokurssiin
- seminaarityö
- kirjatentti
- tutustumiskäynti ja sen raportointi.

Seminaari- ja tenttiaikataulut Moodlessa.
Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa tunnuksista https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  Taylor, A.W. & Johnson, M.J. 2008. Physiology of exercise and healthy aging. Champaign, IL: Human Kinetics, (274 s.)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: verkko-osuuden hyväksytty suorittaminen, liikuntaryhmäraportin hyväksytty suorittaminen, seminaarityö 75 %, kirjatentti 25 %.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 27.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-4ti21.1.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-18to30.4.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot