Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:16

KTEP012 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä II, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 236
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Sisältö:Terveyden edistäminen ja sen keskeiset käsitteet
Terveyden edistäminen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla
Terveyden eriarvoisuus
Terveyspolitiikka
Voimavaralähtöisyys
Ikääntyneiden terveyden edistämisen erityiskysymykset
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä ja niiden suhteita
• eritellä ja arvioida terveyden edistämisen keinoja yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla
• kuvata terveyden eriarvoisuutta ja sen kaventamisen keinoja
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:- Oppimistehtävä.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
978-951-37-4629-2

Lyyra, T.-M., Pikkarainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.) Korvaava kirja: Kulmala J, Hynynen MA. (toim.) 2019. Hyvä vanhuus: menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen. PS-kustannus. Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastosta. 

978-952-302-717-6 Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.) Saatavilla e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastosta. 
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %