Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:21

XRUX000 Svenska / skriftlig, 1 op, för ekonomer, samhällsvetare, filosofer och historiker, Jyväskylä, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.1.20 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/kieliopinnot
Alkaa - päättyy: 13.1.20 - 20.4.20
Ilmoittautumisaika: 1.12.19 klo 9:30 - 10.1.20 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 13.1.20 - 20.4.20
Opettaja(t): Markku Manninen (markku.t.manninen@jyu.fi)
Laajuus: 1.0 op
Ilmoittautuneita: 18
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Ruotsi (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXRU)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Lähiopetus Jyväskylässä.

Kurssin kokonaislaajuus on 3 op. Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella opintorekisteriin merkitään ruotsin perustason kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset erillisinä arvosanoina (tt/ht). Korppi-opintotietojärjestelmässä Svenska-kurssit (laajuus 3 op) on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUX000 Svenska / skriftlig 1 op ja XRUX900 Svenska / muntlig 2 op), vaikka kurssi suoritetaan yhtenä 3 op:n laajuisena opintojaksona. Opiskelija ilmoittautuu vain tähän kirjalliseen (skriftlig) osioon, 1 op.

Sisältö:

XRUX000/900 Svenska (3 op) för ekonomer (XRUT002/902), samhällsvetare, filosofer (XRUY002/902) och historiker (XRUH003/903) eli kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden, filosofian ja historian opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi.

Sisältö:

  • arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
  • perehtyminen oman alan ruotsinkieliseen sanastoon
  • suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. alakohtaiset tekstit ja tieteelliset artikkelit
• Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
• Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• Ääntäminen
• Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä
  • osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen
  • hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa
  • ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia
  • osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
  • osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä
  • saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1

Lisätietoa kurssin tavoitteista ja kurssilla harjoiteltavista taidoista löytyy yliopiston kielikeskuksen www-sivuilta.

Esitiedot:

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot tarvittaessa täydennettynä ruotsin valmentavalla kurssilla (XRU0005) tai ruotsin valmentavalla verkkokurssilla (XRU0008). Jos olet epävarma, riittääkö kielitaitosi Svenska-kurssille vai pitäisikö sinun suorittaa ensin ruotsin valmentava kurssi tai ruotsin valmentava verkkokurssi, voit tehdä ruotsin tasotestin.

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (vähintään 80 %:n läsnäolo), itseopiskelutehtävien tekemistä, suullisen alustuksen pitämistä ja kirjallisen loppukokeen läpäisemistä.

Kurssilla on käytössä avoimen yliopiston oppimateriaali-Koppa, jonne tämä opintojakso tulee kurssilaisille näkyviin maanantaina ennen perjantaina alkavaa lähiopetusta. Pääset kirjautumaan Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

HUOM! Kaikki kurssisuoritukset tulee tehdä kurssin aikana, sillä opinto-oikeus kurssille on voimassa vain kurssin ajan.

Opintojaksolle ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse opintokirje opintojakson alkamisesta ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli opintojakso joudutaan perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi, tiedotetaan myös siitä opiskelijoille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Avainsanat:

ruotsi, ruotsin kieli, svenska

Arviointi:

Kurssista annetaan erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta taidosta (tt/ht). Lisätietoa kurssiarvioinnista löytyy yliopiston kielikeskuksen www-sivuilta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylässä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 10.1.2020 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3pe17.1.202016:00-20:00ManninenOpetus luokassa AgD225.1 (2. kerros), Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot
2-3la18.1.202009:00-15:00ManninenOpetusta ATK-luokassa Ag B112.1 (Africa).Tapahtuman tiedot
3-5pe31.1.202016:00-20:00ManninenAgD225.1Tapahtuman tiedot
4-5la1.2.202009:00-15:00ManninenOpetusta ATK-luokassa Ag B112.1 (Africa).Tapahtuman tiedot
5-7pe14.2.202016:00-20:00ManninenAgB122.1 AlfaTapahtuman tiedot
6-7la15.2.202009:00-16:00ManninenAgB122.1 AlfaTapahtuman tiedot