Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:44

XKV0012 Kielenhuollon kurssi, 3 op, itseopiskelukurssi, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.6.20 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 15.6.20 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Ellinoora Sievänen (ellinoora.e.sievanen@jyu.fi)
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 133
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoitusviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXKV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kirjoituskurssin opinto-oikeusaika on 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä. Poikkeuksena kevään korona-tilanteen takia JYU avoimessa 13.3.–31.7.2020 päättyviä opinto-oikeusaikoja on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Kurssin opiskeluohjeet saat oppimateriaali-Kopasta.

Kurssi soveltuu valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille sekä JY:n tutkinto-opiskelijoille.

HUOM! Pakolliseksi kirjoitusviestinnän kurssiksi väylähaussa tai kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja tekeville avoimen yliopiston opiskelijoille soveltuvat kurssit Kirjoitusviestinnän perusteet tai Tutkimusviestinnän perusteet. Kielenhuollon kurssi ja Kirjoituskurssi sopivat valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Avoimen yliopiston väylähaun kautta kauppakorkeakouluun hakevat opiskelijat voivat sisällyttää kurssin hakukelpoisuuteen edellyttäviin opintoihin (yht. vähintään 45 op).

Sisältö:

Verkkokurssi on tarkoitettu kielenhuollon perusasioiden kertaamiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus syventyä tarkempiinkiin kielenhuollon yksityiskohtiin. Kurssilla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden, sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen.

Kurssilla perehdyt kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin sekä suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä virallisluonteisiin kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kartoitat kurssilla omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeitasi.

Verkkokurssi koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat 1) kielenhuollon taitojen lähtötasoa selvittävä kielitesti, 2) harjoitustehtävät kielenhuollon osa-alueista, 3) kokonaisen tekstin huoltoa ja tyylinormeja harjoittava kokoava korjaustehtävä sekä 4) essee kielenhuollosta.

Keskeisenä osana kurssia on harjoitella kielenhuollon apuneuvojen eli suomen kielen asiantuntijaelinten tarjoamien kielenhuollon aineistojen ja sanakirjojen käyttöä.

Osaamistavoitteet:Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit, ts. säännöt ja suositukset. Opiskelija osaa käyttää hyödyksi kielenhuoltoon liittyviä apuneuvoja, kuten tuoreita hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Opiskelija pystyy apuneuvojen avulla huoltamaan omista teksteistään selkeitä, sujuvia ja tyyliltään yhtenäisiä.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Kurssi on itsenäisesti Moodle-verkko-opiskeluympäristössä suoritettava verkkokurssi. Kurssilla teet neljä tehtäväkokonaisuutta ohjeiden mukaisesti.
Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voit ottaa tunnuksen käyttöösi salasana.jyu.fi-osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoit-tautumisestasi. Katso ohjeet JY:n tietoverkon käyttäjätunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kurssin ohjaajan yhteystiedot:
Ellinoora Sievänen, FM
ellinoora.e.sievanen(at)jyu.fi

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ja oppimateriaalit on listattu kurssin Moodle-työtilaan. Kurssin pystyy suorittamaan verkkomateriaalien avulla.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kurssin kaikkien neljän tehtäväkokonaisuuden tekemistä ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensä kurssin osaamistavoitteet.