Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.9.2019 02:47

TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 61
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:- Gerontologia tieteenalana ja gerontologinen tutkimus
- Väestön ikääntyminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
- Iäkkäiden ihmisten toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät
- Elinjärjestelmien vanhenemismuutokset
Osaamistavoitteet:Opintojakson lopussa opiskelija
- osaa selittää gerontologian alan peruskäsitteet, keskeiset biologiset vanhenemisteoriat ja ihmisen vanhenemismuutokset
- ymmärtää vanhuuden elämän luonnollisena osana
- osaa kuvata tärkeimmät väestön ikärakenteeseen vaikuttavat tekijät ja niiden yhteiskunnalliset seuraamukset
- osaa kuvata iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

- Johdantoluennot noin 12 t ja luentopäiväkirja, oppimistehtävä ja itsereflektio
TAI
- Verkkokurssi. Verkkokurssi on vaihtoehtoinen luentopäiväkirjan ja oppimistehtävän kanssa.

Luentopäiväkirja, oppimistehtävä ja itsereflektio palautetaan oppimateriaali-Koppaan saman aikaisesti (yhtenä tiedostona).

Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY:n käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse tai Kopasta ennen verkkokurssin alkua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789516564602Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016. Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (ss. 1–209, 256–372 ja 381–555) (497 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Luentopäiväkirja 50 % ja oppimistehtävä 50 %
Verkko-opiskelu: Hyväksytyn arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti verkko-opintoihin. Arvioinnista 10 % perustuu verkko-opinnoissa aktiiviseen osallistumiseen, 90 % tehtäviin.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 1.11.2019 00:00 - 8.12.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-50ma9.12.201900:00-00:00EskolaVerkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-3su19.1.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 6.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ti7.1.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-7la15.2.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot