Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:12

XKVX001 Kirjoituskurssi, 3 op, itseopiskelukurssi, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.6.20 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 15.6.20 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Opettaja(t): Terhi Forssén (terhi.j.forssen@gmail.com)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 47
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoitusviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXKV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kirjoituskurssin opinto-oikeusaika on 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä. Poikkeuksena kevään korona-tilanteen takia JYU avoimessa 13.3.–31.7.2020 päättyviä opinto-oikeusaikoja on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti. Kurssin opiskeluohjeet saat oppimateriaali-Kopasta.

Sisältö:

Kirjoituskurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka tarkoituksena on löytää ilmaisumuotoja itseä kiinnostaville aiheille. Kurssin aikana kirjoitetaan neljä erilaista tekstiä. Kirjoittamisen tueksi tutustutaan eri tekstilajien konventioihin ja siihen, mitä tällä hetkellä vastaavista aiheista suomen kielellä julkaistaan. Kurssin lopuksi teksteistä saa henkilökohtaista palautetta opettajalta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan monipuolistaneen kirjallista ilmaisutaitoaan. Hänen odotetaan osaavan valita kiehtovia kirjallisia ilmaisumuotoja itseä kiinnostaville aiheille. Hänen odotetaan tuntevan tekstilajien konventioita ja tutustuneen siihen, minkälaisia tekstejä tällä hetkellä julkaistaan.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Kurssi on itsenäisesti suoritettava kirjoittamisen kurssi, jonka aikana opiskelija kirjoittaa neljä erityyppistä tekstiä itseä kiinnostavasta aiheesta ja oppimispäiväkirjan. Kurssin aikana opiskelija syventää omaa ymmärrystään eri tekstilajeista tutustumalla kirjoittamisen oppaisiin ja lukemalla suomen kielellä julkaistuja tekstejä. Itsenäisen työskentelynsä päätteeksi opiskelija palauttaa tehtävänsä oppimateriaali-Koppaan, minkä jälkeen hän saa henkilökohtaisen palautteen teksteistään kurssin ohjaajalta puhelinpalautekeskustelun muodossa. Itsenäistä työskentelyä ohjaa kirjoitusviestinnän opettaja, FM Terhi Forssén.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Arviointi:

Kurssisuoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ohjeidenmukaista oppimistehtävien tekemistä, henkilökohtaiseen palautekeskusteluun osallistumista ja tarvittaessa tekstien muokkaamista saadun palautteen perusteella.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.