Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 21:27

TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 124
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:- Iäkkäiden ihmisten terveys ja siihen vaikuttavat tekijät
- Vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus
Osaamistavoitteet:Opintojakson lopussa opiskelija
- osaa selittää iäkkäiden ihmisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä
- osaa kuvata yleisimmät geriatriset sairaudet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Kaksi oppimistehtävää ja
- Itsereflektio. Oppimistehtävät ja itsereflektio palautetaan oppimateriaali-Koppaan saman aikaisesti (yhtenä tiedostona).
- Itsenäisen työskentelyn vaihtoehtona keväällä 2020 verkkokurssi, oppimistehtävät ja itsereflektio.

Verkkokurssilla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY:n käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
9789516564985 Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (496 s.) KIRJASTA SAATAVILLA E-KIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTOSTA.
9789513746292 Lyyra T-M, Pikkarainen P, Tiikkainen P. (toim) 2007. Vanheneminen ja terveys.1. painos. Helsinki: Edita. (267 s.) Korvaava materiaali: ARTIKKELIPAKETTI (verkosta saatavilla). Tarkemmat tiedot artikkeleista ko. jakson Koppa-sivulla. 
   
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 1 ja 2, 50 % ja 50 %
Verkko-opiskelu: Hyväksytyn arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti verkkokurssille. Arvioinnista 10 % perustuu verkko-opiskelussa aktiiviseen osallistumiseen, 90 % tehtäviin.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 43, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2020 08:00 - 23.4.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
118ke29.4.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-23su7.6.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot