Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:18

TGEP130 Vanhustyön ja -tutkimuksen eettisiä kysymyksiä, 3 op, syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.9.19 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.12.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 22.9.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.12.19
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 46
Maksimi osallistujamäärä: 46
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:- Eettiset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Teknologia ja ikääntyminen
- Ikääntynyt ihminen tutkimuksen kohteena
Osaamistavoitteet:Opintojakson lopussa opiskelija
- osaa arvioida iäkkäiden ihmisten arkeen liittyviä eettisiä tilanteita ja osaa pohtia eettisiä ratkaisuvaihtoehtoja ja niiden seurauksia
- ymmärtää eettisten kysymysten merkityksen tutkimustyössä
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Aktiivinen osallistuminen verkkokurssiin ja
- oppimistehtävä sekä
- itsereflektio.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY:n käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse tai Kopasta ennen verkkokurssin alkua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:
Clarkeburn, H. & Mustajoki A. 2007. Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere; Vastapaino. (320 s.)
Topo, P. (toim.) 2006. Eettiset kysymykset vanhustenhuollon tutkimuksessa. Stakesin työpapereita 21. (29 s.)
Kivelä, S-L. 2006. Geriatrisen hoidon ja vanhustyön kehittäminen. Selvityshenkilön raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 20. Sosiaali- ja terveysministeriö. (125 s.)
Pynnönen, K. & Mitchell, R. 2013. Ikääntyvät ja ikääntyneet taiteen ja kulttuurin kentillä. 50+ kulttuuribarometrin tuloksia. Cupore, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 20. (202 s.)
Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. (36 s.)
Vanhuus ja hoidon etiikka. 2008. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan raportti. ETENE-julkaisuja 2008:20. (28 s.)
Terveyden edistämisen eettiset haasteet. 2008. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE-julkaisuja 2008:19. (57 s.)
Mäki-Petäjä-Leinonen, A. & Nikumaa, H. 2010. Ajoissa apua? Näkökulmia muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutumiseen. Teoksessa M. Pajukoski (toim.) Pääseekö asiakas oikeuksiinsa? Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät –työryhmä. Raportti III. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 3020:19, 79–101.(22 s.)
Muuta kurssilla ilmoitettua kirjallisuutta

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

verkkokeskustelut ja oppimistehtävä 100 %

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi, syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 22.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ma23.9.201900:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-44to31.10.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot